3 พฤษภาคม 2563 “ทุ่งโซลาเซลล์” แหล่งไฟฟ้าพลังงานสะอาด “กุ้ยโจว”

ที่มา : https://www.nationtv.tv/main/content/378774431/

แผงโซลาร์เซลล์นับร้อยนับพันของสถานีผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อการเกษตร ตั้งเรียงรายเต็มเนินเขาสูงต่ำของอำเภอเวยหนิง มณฑลกุ้ยโจว ซึ่งอยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศจีน

ปัจจุบันกองทัพโซลาเซลล์เหล่านี้ ซึ่งมีการติดตั้งของโครงข่ายการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานใหม่อันเป็นมิตรต่อธรรมชาติในมณฑลกุ้ยโจวสามารถผลิตกระแสไฟฟ้า เพื่อใช้ในพื้นที่ได้ทะลุเกิน 10 ล้านกิโลวัตต์แล้วหลังจากมีการเชื่อมต่อสถานีผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในอำเภอเวยหนิง เข้ากับโครงข่ายการไฟฟ้าของประเทศ

อนึ่ง กุ้ยโจว สามารถผลิตไฟฟ้าจากพลังงานใหม่ได้ 1.05 หมื่นล้านกิโลวัตต์ ชั่วโมง เพิ่มขึ้นร้อยละ 13เมื่อเทียบปีต่อปี ขณะที่ไตรมาสแรก (ม.ค.-มี.ค.) ของปี 2020 กุ้ยโจวสามารถผลิตไฟฟ้าจากพลังงานใหม่ได้ 3.6 พันล้านกิโลวัตต์-ชั่วโมงแล้ว