29 เมษายน 2563 ปลูกแพงโกล่ากันช้าง แก้ยกโขลงทำลายพืชไร่

ที่มา: https://www.thairath.co.th/news/local/1832379

ปัญหาช้างป่ายกโขลงบุกกินพืชไร่ของเกษตรกรมีทุกปี โดยเฉพาะในฤดูแล้ง เนื่องจากอาหารในป่ามีไม่เพียงพอกับความต้องการของช้าง และทุกครั้งที่โขลงช้างป่าบุกรุกกินพืชไร่ การแก้ปัญหามีเพียงให้ความช่วยเหลือ เยียวยาให้แก่ชาวบ้านผู้ที่ได้รับความเสียหายส่วนโขลงช้าง การจัดการจะใช้วิธีการผลักดันเข้าป่าด้วยความรุนแรง ทำให้ช้างเครียด ดุร้าย ฤดูแล้งปีถัดมา ไม่เพียงโขลงช้างจะเพิ่มจำนวนมากขึ้น ยังมีอาการดุร้ายกว่าปีที่ผ่านมา “การแก้ปัญหาช้างป่ายกโขลงบุกกินพืชไร่ในช่วงหน้าแล้งอย่างถูกวิธี ต้องศึกษาพฤติกรรมการหากินของช้าง มีความชอบอาหารชนิดไหนหรือไม่ แล้วปรับเปลี่ยนการปลูกพืชชนิดเดิม โดยเลือกพืชชนิดใหม่ที่ช้างไม่ชอบมาปลูกแทน อย่างหญ้าแพงโกล่า”

นายสุรเดช สมิเปรม รองอธิบดีกรมปศุสัตว์เผยถึงที่มาของโครงการพัชรสุธาคชานุรักษ์ เริ่มเมื่อต้นปี ๒๕๖๒ เพื่อสร้างการอยู่อย่างสมดุลร่วมกันระหว่างคนและช้าง พัฒนาคนให้อยู่กับช้างได้ ควบคู่กับการพัฒนาอาชีพให้แก่คนที่อยู่ในเขตรอยต่อระหว่างป่ากับบ้าน ลดปัญหาช้างลงเขาเข้ามาสร้างความเดือดร้อนให้แก่ชุมชนในรอยต่อ โดย น.สพ.สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ มีนโยบายให้ศึกษาหาแนวทางแก้ปัญหาด้วยการปรับเปลี่ยนอาชีพเกษตรในพื้นที่ ต. ท่าตะเกียบจากเดิมปลูกอ้อย มันสำปะหลัง ซึ่งเป็นพืชอาหารที่ช้างชื่นชอบให้เปลี่ยนอาชีพใหม่ที่สามารถอยู่กับช้างได้ ด้วยการปรับพื้นที่แบ่งบริเวณช่วงรอยต่อปลูกพืชอาหารสัตว์ และส่งเสริมให้เกษตรกรเลี้ยงโคเนื้อแทน “ส่งเสริมเลี้ยงโคเนื้อ ต้องส่งเสริมให้ปลูกพืชอาหารควบคู่ แต่หญ้าเนเปียร์ หญ้าลูซี่ ไม่สามารถปลูกได้ เพราะพื้นที่เขาตะเกียบฤดูแล้ง โขลงช้างลงเขามาหากินพืชไร่ ได้รับคำแนะนำจาก ลุงทวี สาธุชาติ อดีตกำนัน ต. ท่าตะเกียบ แนะให้ปลูกหญ้าแพงโกล่าที่ช้างไม่ชอบ เพราะช้างไม่สามารถใช้งวงม้วนพันและถอนขึ้นมากินได้ ถึงช้างจะถอนขึ้นมาได้ก็จะได้หญ้าน้อย แถมบางครั้งยังทำให้งวงช้างบาดเจ็บเพราะเส้นหญ้าพันธุ์นี้มีขนาดเล็ก”

การปลูกหญ้าแพงโกล่าป้องกันช้าง สิ่งสำคัญคือ การวางแผนจัดการ ปลูก ดูแล และเก็บเกี่ยวหญ้าให้หมดก่อนเข้าเดือน เม.ย. – ปลายพ.ค. เพราะช่วงนี้ช้างป่าจะเริ่มลงจากเขามาหาอาหาร หากมาเห็นสภาพพื้นที่ไม่มีพืชอาหาร โขลงช้างจะกลับเข้าป่า และเมื่อเจอสภาพแบบนี้ทุกปี ช้างจะไม่ลงมาอีก สำหรับสภาพพื้นที่ปลูกหญ้าแพงโกล่า รองอธิบดีกรมปศุสัตว์บอกว่า สามารถปลูกได้ทั้งพื้นที่ดอนและพื้นที่ลุ่ม หากเป็นพื้นที่ดอนสภาพเสื่อมโทรมอย่าง ต. เขาตะเกียบ พื้นที่ ๑ ไร่ หลังปรับสภาพหน้าดินเสร็จ หว่านปุ๋ยคอกหน้าดิน ๒๘๐ กก. หว่านท่อนพันธุ์ไม่ต้องหนามาก และให้น้ำระยะเวลา ๖๐ วัน สามารถตัดหญ้าแพงโกล่าได้ ๕ ตัน นำไปเลี้ยงโคในรูปหญ้าสด หรือจะทำหญ้าแห้งด้วยการผึ่งแดดในแปลง ๒ วัน หญ้าเริ่มแห้งจึงเกลี่ยรวมกองแล้วอัดทำฟ่อนเก็บได้ ๑ ตัน ราคาจำหน่ายกิโลละ ๔ บาท การปลูกหญ้าแพงโกล่านอกจากแก้ปัญหาช้างป่าลง ยังมีจุดเด่นที่สามารถเก็บไว้นานได้ การจัดการไม่ซับซ้อน ดูแลดีๆ ปลูกครั้งเดียวเก็บเกี่ยวทำหญ้าแห้งได้นานนับ ๑๐ ปี ไม่ต้องเร่งขายเหมือนพืชไร่ชนิดอื่น