29 สิงหาคม 2563 แก้น้ำเค็ม-น้ำแล้ง-น้ำท่วมอย่างยั่งยืนลุ่มน้ำทะเลสาบ

ที่มา : https://www.nationtv.tv/main/content/378792951/

ภาครัฐ เอกชน ภาคประชาชน บูรณาการร่วมกันเพื่อแก้ปัญหาน้ำเค็ม-น้ำแล้ง-น้ำท่วม ในพื้นที่ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา-พัทลุง ติดตามปัญหาและนำเสนอแนวทางแก้ไข รวมทั้งติดตามการจัดสรรงบประมาณเร่งด่วนในพื้นที่ตามกรอบและกระบวนการ

จากการประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่ 4 เวทีที่ 1 ของโครงการศึกษาการแก้ปัญหาภัยแล้งและบรรเทาอุทกภัยทะเลสาบสงขลา เมื่อวันที่ 26-27 สิงหาคม ที่ผ่านมา โดยเวทีที่ 1 จัดขึ้นที่สวนประวัติศาสตร์พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ต.พะวง อ.เมือง จ.สงขลา นำโดย  รศ.ดร.เดช วัฒนชัยยิ่งเจริญ รองผู้จัดการโครงการฯ นักวิชาการผู้ชำนาญด้านสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ตลอดจนกลุ่มตัวแทนจากหมู่บ้านและท้องถิ่นต่างๆ เข้าร่วมกว่า 100 คน

ด้าน รศ.ดร.เดช วัฒนชัยยิ่งเจริญ รองผู้จัดการโครงการฯ นักวิชาการผู้ชำนาญด้านสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า หาดใหญ่  สะเดา สงขลา จะมีการเติบโตทางเศรษฐกิจเร็วมาก หลังโควิดการบริหารจัดการน้ำและทรัพยากรเพื่อรองรับเมืองอุตสหกรรมที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้ถือเป็นเรื่องสำคัญ ด้านการจัดสรรงบประมาณพิจารณาตามความเร่งด่วนและความเดือดร้อนของประชาชน ซึ่งขณะนี้ได้อนุมัติตามกรอบและกระบวนการไปบ้างแล้วนั้น ให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรอย่างยั่งยืนเพื่อเกษตรและการบริการอย่างต่อเนื่อง

ด้านนายสัญญา วัชรพันธ์ ได้เสนอว่าให้มีการจัดให้มีพรบ. ควบคุมทะเลสาบ การกำหนดขอบเขตที่ชัดเจนของทะเลสาบและชุมชนรอบทะเลสาบว่ามีขอบเขตจากไหนถึงไหน เพราะหากไม่มีการกำหนดพื้นที่ก็ไม่ต่างอะไรกับการจัดทำแผนทั่วไป หากทีมงานมีข้อมูลอยู่แล้วก็น่าจะนำมาใช้เป็นเกณฑ์เพื่อให้สามารถกำหนดพื้นที่ได้ และนายพิภพ เพชรวงศ์ ตัวแทนจาก อำเภอสทิงพระ กล่าวว่าในช่วงหน้าแล้งในพื้นที่คาบสมุทรสทิงพระจะมีปัญหาแหล่งต้นน้ำ เพราะหน้าแล้งน้ำในลุ่มน้ำทะเลสาบจะเป็นน้ำเค็มทำการเกษตรไม่ได้ จึงเสนอว่า ให้ขุดคลองตรงที่ดินสาธารณะแบบชลประทาน จากสิงหนคร-ระโนด  เพื่อให้มีแหล่งน้ำจืดไว้สำหรับหน้าแล้งเพื่อทำการเกษตร 

สุดท้ายนายอนันต์ กำเนิดผล  ตัวแทนจาก ต.สำนักขาม อ. สะเดา จ. สงขลา กล่าวว่า ด่านนอกมีแหล่งน้ำบริสุทธิ์ มีอ่างเก็บน้ำแต่ถูกยึดไปเป็นของเอกชนมาใช้ส่วนตัว ขณะที่ตรงนั้นกลายเป็นอ่างเก็บน้ำเสีย เนื่องจากมีการปรับเปลี่ยนไปเป็นสถานที่ท่องเที่ยว มีการทิ้งของเสียลงแหล่งน้ำไม่สามารถใช้ประโยชน์จากน้ำในอ่างเก็บน้ำได้ จึงขอเสนอให้ปรับปรุงอ่างเก็บน้ำให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศจะดีกว่า อยากให้ตั้งงบประมาณในการขุดลอกคลองด้วย โดยการเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นในครั้งนี้ ก็เพื่อเสนอแนะแนวทางและสะท้อนปัญหาการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่นั้นๆ เพื่อจัดทำเป็นข้อมูลในการนำเสนอและพิจารณางบประมาณและแก้ไขในโอกาสต่อไป