29 สิงหาคม 2563 ครู-นักเรียนพิมายสร้างธนาคารน้ำใต้ดินแก้แล้ง

ที่มา : https://www.innnews.co.th/regional-news/news_758894/

ภายในโรงเรียนบ้านหนองจิก ตำบลโบสถ์ อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา ครูและเด็กนักเรียนได้ผุดไอเดียทำธนาคารน้ำใต้ดินขึ้น เพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมขัง และน้ำแล้ง ใช้วิธีนำน้ำสู่ใต้ดินเก็บไว้เป็นธนาคารน้ำไว้ใช้ฤดูแล้ง

โดยนายอาณัชร์ ศรีทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองจิก เปิดเผยว่า การทำธนาคารน้ำใต้ดินขึ้นภายในโรงเรียน เพื่อเป็นการป้องกันน้ำท่วมระบายน้ำลงสู่พื้นดิน เป็นการเติมน้ำลงสู่ใต้ดิน และเป็นการกักเก็บน้ำให้เติมลงสู่น้ำบ่อที่เราใช้หรือบ่อบาดาลที่เป็นระบบแบบปิด แต่วัตถุประสงค์หลัก คือ ต้องการระบายน้ำ เพราะว่าปัญหาภายในโรงเรียนในช่วงเวลาฝนตกน้ำระบายไม่ทันจะท่วมในเขตบริเวณหน้าเสาธง รอบๆ อาคารเรียนและสนามกีฬา ก็เลยทำธนาคารน้ำใต้ดิน ทำทั้งหมด 2 บ่อ ซึ่งลักษณะวิธีการก็จะทำในลักษณะเป็นการขุดบ่อขนาด ลึกประมาณ 1.5 เมตรจากนั้นนำเศษวัสดุเหลือใช้ต่างๆ เช่น ก้อนอิฐ ยางรถยนต์ กระป๋องน้ำ ขวดน้ำพลาสติกนำลงไปใส่ในบ่อ ใช้ตะแกรงผ้าเป็นตัวกรอง เศษดินต่างๆ ที่จะไหลลงสู่บ่อ ซึ่งหลังจากที่ได้มีการทำขึ้นพบว่าน้ำบนผิวดินที่มีฝนตกลงมา สามารถระบายลงสู่ใต้ดินได้อย่างรวดเร็ว แก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังได้เป็นอย่างดี เนื่องจากในช่วงที่มีน้ำท่วมขังบริเวณด้านหน้าเสาธง และ สนามกีฬา เด็กนักเรียนไม่สามารถเล่นกีฬา และ ทำกิจกรรมหน้าเสาธงได้ หลังมีการสร้างธนาคารน้ำใต้ดินแล้ว ทำให้ทางโงเรียนสามารถทำกิจกรรมต่างได้ตามปกติ

ทั้งนี้ ได้เตรียมขยายผลที่จะให้ทุกครัวเรือนในพื้นที่ชุมชนรอบๆ โรงเรียน ให้ดำเนินการขุดบ่อลักษณะดังกล่าวซึ่งจะสามารถแก้ไขปัญหาภาวะน้ำท่วมและภัยแล้งได้ และในช่วงที่น้ำแล้งก็จะสามารถนำน้ำใต้ดินออกมาใช้ได้อย่างไม่มีปัญหา