29 มกราคม 2563 “ซาฟารีเวิลด์” ขอนำเข้า “ยีราฟ” ถูกต้อง เหตุไซเตสขึ้นบัญชี 2

ที่มา: https://news.thaipbs.or.th/content/288429

นายสมเกียรติ สุนทรพิทักษ์กุล ผอ. กองคุ้มครองสัตว์ป่าและพืชป่าตามอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ (ไซเตส) กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช กล่าวว่า จากการตรวจสอบพบว่าทางบริษัทซาฟารีเวิลด์ มีการขออนุญาตนำเข้า และส่งออกยีราฟ มาจากประเทศแอฟริกาตามระเบียบของไซเตส อย่างถูกต้องตามขั้นตอนของกฎหมาย ซึ่งเป็นเรื่องปกติของการขออนุญาตนำสัตว์ป่าจากต่างประเทศเข้ามาแสดงในสวนสัตว์เอกชน

กรณียีราฟหลุดในระหว่างการขนส่งมาจากเหตุสุดวิสัยของระบบการขนส่ง เบื้องต้นรับข้อมูลมาว่าเครื่องบินที่ขนส่งยีราฟมาเกิดดีเลย์ ทำให้ยีราฟที่ได้ยาซึมในระหว่างขนส่งระหว่างประเทศจนมาถึงประเทศไทย จนนำขนขึ้นรถบรรทุก เพื่อไปสวนสัตว์ที่ จ. ปราจีนบุรี  เกิดการฟื้นตัวเร็วขึ้น ทำให้เลยหลุดออกจากกรง ซึ่งการรับผิดชอบตอนนี้ ถือเป็นทรัพย์สินของซาฟารีเวิลด์ หากสัตว์บาดเจ็บ หรือเกิดเหตุสุดวิสัยอื่นๆ เมื่อถามว่าที่ไซเตสขึ้นทะเบียนยีราฟ ในบัญชี 2 จะส่งผลต่อการค้าและการคุ้มครองหรือไม่ นายสมเกียรติ กล่าวว่า เหตุผลที่ไซเตส ขึ้นบัญชีเพื่อต้องการควบคุมการค้า และการส่งออกยีราฟไม่ให้เกิดผลกระทบต่อการสูญพันธ์ุ ที่ผ่านมายีราฟ ยังไม่ถือว่ามีความเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ และยังไม่เคยเจอปัญหาการลักลอบล่า หรือค้าเหมือนกับสัตว์ป่าชนิดอื่นๆ สำหรับการขึ้นทะเบียนยีราฟ ในบัญชี 2 ของอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศ ซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ (ไซเตส) เกิดขึ้นที่เมืองเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เมื่อวันที่ 29 ส.ค. 2562 เพื่อให้ปกป้องสายพันธุ์ยีราฟ ในฐานะสัตว์ที่เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์เป็นครั้งแรก หลังประชากรยีราฟในธรรมชาติเหลืออยู่ไม่ถึง 100,000 ตัว สำหรับสัตว์ในบัญชี 2 หมายถึงการเพิ่มการควบคุมการค้าขายชิ้นส่วนยีราฟ ไม่ว่าจะเป็นเนื้อและกระดูก

การขึ้นทะเบียนครั้งนี้จะเป็นการคุ้มครองยีราฟทั่วโลก ทำให้การซื้อขายชิ้นส่วนยีราฟทั้งเนื้อ หนัง กระดูก จะต้องได้รับอนุญาต และต้องไม่ใช่ชิ้นส่วนที่ได้มาจากการลักลอบล่าสัตว์ นอกจากนี้ ประเทศผู้อนุญาตจะต้องตรวจสอบความสมดุลของประชากรยีราฟก่อนการอนุญาตให้ส่งออก โดยเฉพาะในแอฟริกาตะวันออก ตะวันตก และแอฟริกากลาง ประชากรยีราฟลดลงถึงร้อยละ 40 ในช่วง 30 ปีที่ผ่านมา จากสาเหตุถิ่นที่อยู่อาศัยน้อยลง มีการค้าขายชิ้นส่วนยีราฟ การถูกล่าเพื่อเอาเนื้อ การล่าเพื่อความบันเทิง สำหรับ บริษัทซาฟารีเวิลด์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้จดทะเบียนและจัดตั้งเป็นบริษัทจำกัดตามกฎหมายไทย เมื่อวันที่ 21 ต.ค. 2528 และได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัดกับกระทรวงพาณิชย์ และได้เปลี่ยนชื่อเป็นบริษัท ซาฟารีเวิลด์ จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 1 ก.พ. 2537 ทุนจดทะเบียน 3,109,552,040 บาท ผลประกอบการในไตรมาสที่ 3 ปี 2562 มีสินทรัพย์รวม 7,995 ล้านบาท หนี้สินรวม 4,792 ล้านบาท รายได้รวม 1,406 ล้านบาท กำไร 62 ล้านบาท โดยมีสำนักงานตั้งอยู่ ณ เลขที่ 99 ถนนปัญญาอินทรา แขวงสามวาตะวันตก เขตคลองสามวา  บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจหลักประเภทการท่องเที่ยว และสันทนาการในรูปสวนสัตว์เปิด สวนน้ำและ Theme Park ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ คือ ตระกูลคิ้วคชา ส่วนบริษัทย่อย คือ บริษัท ภูเก็ตแฟนตาซี จำกัด (มหาชน) อ. กะทู้ จ. ภูเก็ต บริษัท ซาฟารี ไวลด์ไลฟ์ ปาร์ค อ. ศรีมหาโพธิ จ. ปราจีนบุรี และบริษัท คาร์นิวัลเมจิก อ. กะทู้ จ. ภูเก็ต

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของคุณ เราจะถือว่าคุณรับได้กับเรื่องนี้ แต่คุณสามารถเลือกไม่รับได้หากต้องการ ยอมรับ อ่านเพิ่มเติม

Privacy & Cookies Policy
slot online situs slot gacor hari ini daftar istanaslot https://buletin303.com/ https://134.209.107.98:777/ https://188.166.233.138/

https://gangster4d.netlify.app/

gangster4d slot

gangster4d

Skip to content