29 พฤษภาคม 2563 ทช. สำรวจวาฬบรูด้า จ. เพชรบุรี

ที่มา: https://www.banmuang.co.th/news/region/194071

นายโสภณ ทองดี อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) เปิดเผยว่า กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดยศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง อ่าวไทยตอนบนฝั่งตะวันตก ออกสำรวจสัตว์ทะเลหายากบริเวณอ่าวไทยตอนบนฝั่งตะวันตก พื้นที่ จ. สมุทรสาคร สมุทรสงคราม และเพชรบุรี ผลการสำรวจพบสัตว์ทะเลหายาก ๓ ชนิด คือ โลมาหัวบาตรหลังเรียบ ๑ – ๒ ตัว เขต จ. สมุทรสาคร ห่างจากชายฝั่ง ๑๔ ก.ม. โลมาอิรวดี ๑ – ๒ ตัว เขต จ. สมุทรสาคร ห่างจากชายฝั่ง ๕ กม. และนอกชายฝั่งทะเลบ้านแหลม จ. เพชรบุรี ๑๕ – ๒๐ ตัว ห่างจากชายฝั่ง ๖ ก.ม. วาฬบรูด้า ๒ ตัว คือ แม่สายชล และเจ้าสายฝน (ลูกตัวที่ ๓ ของแม่สายชล) บริเวณนอกชายฝั่ง ต. ปากทะเล จ. เพชรบุรี ห่างจากชายฝั่ง ๑๔ กม. ผลการตรวจสุขภาพวาฬบรูด้าพบว่า เเม่สายชลมีอัตราการหายใจและคุณภาพการหายใจปกติ ความสมบูรณ์ของร่างกายต่ำ ซึ่งเกิดจากการอยู่ในระยะให้นมลูก พบรอยโรคบนผิวหนังทั่วลำตัว รอยแผลเป็นบริเวณขอบปากด้านซ้าย พฤติกรรมการกินอาหารทั้งกินใต้น้ำ และขึ้นอ้าปาก เจ้าสายฝนมีอัตราการหายใจและคุณภาพการหายใจปกติ มีความสมบูรณ์ของร่างกายอยู่ในเกณฑ์ดี พบรอยโรคบนผิวหนังเล็กน้อยบริเวณโคนหางทั้งสองข้าง พฤติกรรมเข้าใกล้เรือในระหว่างที่แม่สายชลหากิน ซึ่งเป็นความอยากรู้อยากเห็นปกติในวัยเด็ก