29 ตุลาคม 2565 เปิดแผนพลังงานชาติเร่ง 4 แนวทางมุ่งเป็นกลางทางคาร์บอน มีอะไรบ้าง ดูเลย

ที่มา เปิดแผนพลังงานชาติเร่ง 4 แนวทางมุ่งเป็นกลางทางคาร์บอน มีอะไรบ้าง ดูเลย (thansettakij.com)

นายวัฒนพงษ์ คุโรวาท ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) กระทรวงพลังงาน เปิดเผยในการบรรยายพิเศษ หัวข้อ “Road Map พลังงานไทย” ว่า กระทรวงพลังงานได้กำหนดแผนพลังงานชาติ ที่ปรับกรอบแผนใหม่ แบ่งเป็น 4 แนวทาง ได้แก่

1. การเพิ่มการผลิตและใช้พลังงานไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนแหล่งใหม่อื่นๆ ให้มากกว่า 50% และผลิตพลังงานหมุนเวียนควบคู่แบตเตอรี่ เน้นในพลังงานแสงอาทิตย์ และพลังงานจากลม

2. ยานยนต์ไฟฟ้า หรืออีวี (EV) ที่ใช้ไฟฟ้าจากพลังงานสะอาด

3. การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต รวมถึงการใช้งานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นกว่า 30% และ

4. การปรับโครงสร้างพื้นฐานของระบบพลังงานต่างๆ ให้รองรับแนวทาง 4D1E (Digitalization , Decarbonization ,Decentralization ,De-Regulation ,Electrification)

ทั้งนี้ Road Map ด้านพลังงานในอนาคตมีการปักหมุดหมาย เพราะการที่จะไปให้ถึงความเป็นกลางทางคาร์บอนในอีก 30 ปี ข้างหน้า มี 4 ส่วนสำคัญ ได้แก่

1. กำหนดพลังงานหมุนเวียนเพิ่มมากกว่า 30% ในปี 2030 และหลังจากปี 2030 จะต้องเพิ่มมากกว่า 50% และในปี 2050 ต้องมากกว่า 50% และควบคู่กับดักจับและกักเก็บก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (Carbon Capture and Storage หรือ CCS)

2. ยานยนต์ไฟฟ้า ปี 2030 ต้องมีการใช้เพิ่มมากกว่า 50% เพื่อให้ปี 2040 รถอีวีน่าจะมาทดแทนยานยนต์ที่ใช้น้ำมัน 100% ในกลุ่มรถใหม่

3. ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน ปี 2030 จะเพิ่มขึ้นเป็น 30% ปี 2040 เพิ่มเป็น 35% ส่วนในระยาวปี 2050 ควรมากกว่า 40%

4. โครงสร้างพื้นฐานด้านไฟฟ้า ที่จะเปลี่ยนแปลงไป เพราะการเข้ามาของระบบดิจิทัลต่างๆ จะเข้ามาเปลี่ยนแปลงรูปแบบการใช้งานเดิม และเพิ่มตลาดใหม่

สำหรับประเทศไทยมีการนำเสนอเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกต่อประชาคมโลก มีเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศ ที่เรียกว่า เอ็นดีซี (Nationally Determined Contribution) ภายใน พ.ศ. 2573 หรือ ปี 2030 มีเป้าหมายลดก๊าซเรือนกระจก 20-25% เมื่อเทียบกับการดำเนินงานในกรณีปกติ

แต่ สนพ. ได้ปรับแผนเพิ่มเป้าหมายลดลงให้ได้กว่า 40% เพื่อให้ภายในปี 2050 จะไปถึงเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน และในปี 2065 เราจะก้าวไปสู่การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net zero emissions)