29 กันยายน 2564 พระพุทธรูปแกะสลักสมัยราชวงศ์หมิงโผล่พ้นน้ำระหว่างการปรับปรุงประตูน้ำในประเทศจีน

ที่มา: https://www.silpa-mag.com/news/article_5881

รายงานของสำนักข่าวซินหัว เมื่อปี ค.ศ. 2017 กล่าวถึงนักโบราณคดีเข้าไปสำรวจพระพุทธรูปแกะสลักบนหน้าผาที่ชาวบ้านพบในบริเวณอ่างเก็บน้ำของเมืองฝูโจว มณฑลฝูเจี้ยน ประเทศจีน เมื่อปลายปีก่อน ระบุมีความสูงราว 3.8 ม. และน่าจะถูกสร้างในสมัยราชวงศ์หมิง ภารกิจการสำรวจทางโบราณคดีครั้งนี้เริ่มต้นขึ้นเมื่อต้นเดือน ม.ค. 2017 ด้วยความร่วมมือของสำนักงานมรดกทางวัฒนธรรมแห่งชาติกับสถาบันวิจัยด้านโบราณคดีแห่งเจียงซี โดยเศียรพระพุทธรูปดังกล่าวมีชาวบ้านไปพบบริเวณอ่างเก็บน้ำ Hongmen ในเขต Nancheng ของเมืองฝูโจว เมื่อปลายปี ค.ศ. 2016 ขณะที่มีการปรับปรุงประตูน้ำ ทำให้ต้องมีการปรับลดระดับน้ำลงไปราว 10 ม. Xu Changqing ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยด้านโบราณคดีแห่งมณฑลเจียงซีกล่าวว่า เมื่อพิจาณาจากลักษณะทางศิลปะแล้ว พระพุทธรูปองค์นี้น่าจะถูกสร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์หมิง จากการลงไปสำรวจใต้น้ำ นอกจากจะสามารถวัดขนาดขององค์พระพุทธรูปได้แล้ว ยังพบทางเดินบริเวณทิศเหนือขององค์พระ และจารึกที่มีอักษรราว 30 ตัว ทางทิศใต้ Guan Zhiyong ผู้นำท้องถิ่นกล่าวว่า พระพุทธรูปองค์นี้ถูกสร้างขึ้นบริเวณที่แม่น้ำสองสายมาบรรจบกัน ซึ่งเป็นจุดที่มีกระแสน้ำเชี่ยว จึงมีตำนานพื้นเมืองเล่าว่า คนโบราณสร้างพระองค์นี้ขึ้นเพื่อให้ช่วยคุ้มครองให้แคล้วคลาด

ทั้งนี้ การก่อสร้างอ่างเก็บน้ำ Hongmen มีขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1958 (พ.ศ. 2501) กินบริเวณถึงที่ตั้งของเมืองโบราณ Xiaoshi ซึ่งเคยเป็นศูนย์กลางการค้า และการเดินทางระหว่างเจียงซี และฝูเจี้ยน ซึ่งในขณะที่มีการก่อสร้าง ประเทศจีนยังไม่มีองค์กรที่ดูแลมรดกทางวัฒนธรรม แต่การที่โบราณวัตถุเหล่านี้จมอยู่ใต้น้ำก็ช่วยรักษาสภาพ และรอดพ้นจากความเสียหายด้วยฝีมือยมนุษย์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงปฏิวัติวัฒนธรรมที่โบราณสถาน และโบราณวัตถุจำนวนมากถูกทำลาย นักโบราณคดีกล่าวว่า พวกเขาเตรียมที่จะหาทางรักษาบรรดาโบราณวัตถุที่จมอยู่ใต้น้ำเหล่านี้ต่อไป รวมถึงพระพุทธรูปที่เพิ่งค้นพบ ซึ่งจะจมลงสู่ใต้น้ำอีกครั้งเมื่อน้ำประจำฤดูมาถึง