29 กรกฎาคม 2565 สั่งขยะเทศบาล 130 ตัน จากออสเตรเลียส่งตรงประเทศไทย วราวุธสั่ง ‘ส่งคืนไป’

ที่มา : https://www.matichon.co.th/local/quality-life/news_3477145

เมื่อวันที่ 28 ก.ค. 65 นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 27 ก.ค. 65 คพ. ร่วมกับกรมศุลกากร เข้าตรวจสอบสินค้าขาเข้าที่นำเข้าจากประเทศออสเตรเลีย โดยบริษัท อินเตอร์ แปซิฟิก เปเปอร์ จำกัด ที่สำแดงว่าเป็นเศษกระดาษ (waste paper-mixed paper) น้ำหนักประมาณ 130 ตัน ณ ศูนย์เอกซเรย์และเทคโนโลยีศุลกากร สำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง จ.ชลบุรี ผลการตรวจสอบสินค้าในตู้คอนเทนเนอร์พบว่าสินค้าเป็นเศษกระดาษ และมีวัสดุชนิดอื่นปะปน เช่น ซองบรรจุภัณฑ์อาหาร หน้ากากอนามัย ผ้าอ้อมอนามัย รวมวัสดุเจือปนประมาณ 20-30 % เข้าข่ายเป็นขยะเทศบาล ซึ่งเป็นสินค้าที่ต้องห้ามนำเข้า และห้ามนำผ่านราชอาณาจักรตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กำหนดให้ขยะเทศบาลเป็นสินค้าที่ต้องห้ามนำเข้าและห้ามนำผ่านราชอาณาจักร พ.ศ. 2562 นายอรรถพล กล่าวว่า นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรี ทส. ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการบริหารจัดการขยะพลาสติกและขยะอิเล็กทรอนิกส์ ได้สั่งการให้ติดตามการดำเนินคดี และส่งกลับสินค้าขยะเทศบาลกลับประเทศต้นทางโดยเร็วให้เป็นไปตามนโยบายรัฐบาล โดย คพ. จะประสานขอให้กรมศุลกากรดำเนินการกับผู้นำเข้าฯ ให้ส่งกลับสินค้าขยะเทศบาลกลับประเทศต้นทางโดยเร็ว และ คพ.จะประสานกรมการค้าต่างประเทศให้แจ้งไปยังหน่วยงานของประเทศต้นทางเพื่อเน้นย้ำกฎระเบียบในเรื่องนี้