28 สิงหาคม 2565 “แผ่นดินไหว” 2 จุด

ที่มา : https://www.bangkokbiznews.com/social/1023385

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานเหตุ “แผ่นดินไหว” ในรอบ 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ซึ่งเมื่อวานนี้ (27 ส.ค.2565) เวลา 14.02 น.เกิดแผ่นดินไหวขนาด 3.0 ความลึก 1 กิโลเมตร บริเวณประเทศเมียนมา โดย ปภ. รายงานว่า เกิดแผ่นดินไหวบนบก ขนาด 3.0 ความลึก 1 กิโลเมตร บริเวณประเทศเมียนมา ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของอำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ประมาณ 74 กิโลเมตร ไม่มีผลกระทบต่อประเทศไทย 

ต่อมา ปภ. รายงานวันนี้ (28 ส.ค.2565) เมื่อเวลา 05.07 น. ที่ผ่านมา เกิด “แผ่นดินไหว” ขนาด 2.0 ความลึก 5 กิโลเมตร บริเวณตำบลวาวี อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย ไม่มีผลกระทบต่อประเทศไทย หากมีข้อมูลเพิ่มเติม กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) โดยศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ (ศภช.) จะแจ้งให้ทราบต่อไป