28 ตุลาคม 2564 เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชุมพรดำน้ำสำรวจแนวปะการัง และเก็บขยะใต้ทะเล

ที่มา:

https://www.nationtv.tv/news/378848936

นายสุวรรณเนาว์แสนสุข หัวหน้าอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชุมพรเปิดเผยว่า เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชุมพร ร่วมกับศูนย์ปฏิบัติการอุทยานแห่งชาติทางทะเลที่ 1 จังหวัดชุมพร และมหาวิทยาลัยรามคำแหงสำรวจปะการัง เก็บข้อมูลติดตามโครงการศึกษาวิจัยการพัฒนาแปลงอนุบาลปะการังสำหรับการคัดเลือกชิ้นส่วนปะการังที่มีความทนต่อสภาวะแวดล้อมที่มีความเครียดสูง จากบริเวณที่ตื้นของเขตพื้นราบ เจ้าหน้าที่ทำความสะอาดแนวปะการัง และตรวจสอบการวางลอบอวน และอุปกรณ์ทำการประมงอื่น ๆ ที่ทำลายทรัพยากรในทะเลในเขตอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชุมพร บริเวณเกาะง่ามใหญ่ และเกาะรังกาจิว 9 ต.หาดทรายรี อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร การปฏิบัตการครั้งนี้ พบขยะลอยทะเล ประมาณ 20.5 กก. โดยแยกเป็นอวนประมาณ 20 กก. ขวดพลาสติกประมาณ 0.5 กก. ขวดกระเบื้อง 3 ลูก และทุ่นพลาสติกผูกเรือ 1 ลูก เก็บกู้ และรวบรวมไว้เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว