27 มีนาคม 2564 ช้างป่าแอฟริกาเสี่ยงสูญพันธุ์ หลังมนุษย์แห่ล่าหนักขึ้น

ที่มา : https://www.tnnthailand.com/news/world/75395

องค์การระหว่างประเทศเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติ หรือ IUCN ได้ออกมาเรียกร้องให้หยุดการล่าสัตว์ป่า โดยเฉพาะช้างป่าแอฟริกา ทั้งที่อาศัยอยู่ในป่า และแถบทุ่งหญ้าสะวันนา เนื่องจากพวกมันถูกจัดอยู่ในสายพันธุ์สีแดง เพราะมีความเสี่ยงสูญพันธุ์

รายงานล่าสุดของ IUCN พบว่า ช้างป่าแอฟริกาอย่างน้อย 2 สายพันธุ์ ทั้งถูกล่าเพื่อเอางา และถูกรุกล้ำพื้นที่อาศัย จนทำให้อยู่ในภาวะ “เสี่ยงสูง” ที่จะสูญพันธุ์จากป่า

รายงานของ IUCN ก่อนหน้านี้ พบว่า ประชากรช้าป่าแอฟริกาในทุ่งหญ้าสะวันนา นั้นลดน้อยลงอยางน้อย 60% ในช่วง 50 ปีที่ผ่านมา ขณะที่ช้างที่อาศัยในป่านั้น ลดลงถึง 86% ในช่วง 31 ปีที่ผ่านมา ทำให้รวมแล้ว เหลืออยู่ราว 415,000 ตัวเท่านั้น โดยเฉพาะความกังวลเรื่องที่อยู่อาศัย ที่กลายเป็นภัยคุกคามที่รุนแรงยิ่งขึ้นของพวกมัน