27 พฤษภาคม 2563 ตรวจสอบสร้างรั้วบดบังโบราณสถาน

ที่มา: https://www.mcot.net/viewtna/5ecdc919e3f8e40af1444ace

ชาวบ้านบริเวณพระตำหนักคำหยาด โบราณสถานสำคัญ และเป็นสถานที่ท่องเที่ยวของ จ. อ่างทอง ร้องเรียนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบ หลังพบบ้านหลังหนึ่งสร้างแนวรั้วไม้ไผ่และนำสแลนสีดำขึงบริเวณริมถนนทางเข้าพระตำหนักคำหยาดเป็นระยะทางยาวกว่า ๕๐๐ ม. ทำให้บดบังทัศนวิสัยของผู้ใช้รถ ทำให้เกิดอุบัติเหตุแล้วหลายครั้ง เนื่องจากมองไม่เห็นรถที่มาจากอีกทาง รวมไปถึงทำให้ทัศนียภาพของโบราณสถานสำคัญของ จ. อ่างทองไม่สวยงาม