27 พฤศจิกายน 2564 น้ำป่าถล่ม

ที่มา : https://www.khaosod.co.th/newspaper/newspaper-front-page/news_6753916

ที่ชุมชนมะม่วงสองต้น ต.มะม่วงสองต้น และชุมชนนาป่า ต.ไชยมนตรี อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช ซึ่งเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำ พบว่า มีน้ำท่วมขังแล้วหลังจากฝนตกลงมาในช่วง 2 วันนี้ ทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากจากต้นน้ำท่าดี เทือกเขาหลวง ไหลผ่านคลองท่าใหญ่ คลองท่าดี อ.ลานสกา เข้า ต.มะม่วงสองต้น และ ต.ไชยมนตรี อ.เมือง ทำให้ระดับน้ำหลากล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนของประชาชนรวมทั้งพื้นที่ทางการเกษตร มวลน้ำยังไหลต่อเข้าสู่ตัวเมืองเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ซึ่งจะส่งผลกระทบกับชุมชนลุ่มต่ำในเขตเทศบาลอีกครั้ง