27 กรกฎาคม 2565 สำรวจผืนป่าอุทยานฯ เขาหลวง ก่อนฟื้นถนนหมายเลข 4189

ที่มา : https://news.thaipbs.or.th/content/317880

ทางหลวงหมายเลข 4189 เชื่อมต่อ อ.พิปูน กับ อ.นบพิตำ จ.นครศรีธรรมราช เมื่อปี 2531 เส้นทางสายนี้ได้เกิดภัยพิบัติจากภาวะน้ำป่า น้ำท่วมดินถล่มจนไม่สามารถใช้การได้ และป่าได้เข้ากลืนพื้นที่ตามวิถีธรรมชาติจนถนนกลายเป็นป่าไปแล้วโดยสมบูรณ์ เจ้าหน้าที่สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้เข้าสำรวจเส้นทางสายนี้ตามหลักวิชาการ เพื่อสำรวจความหลากหลายทางชีวภาพ พบว่าป่ามีสัตว์ป่าจำนวนมาก รวมทั้งมีไม้ใหญ่เจริญเติบโตกลืนเป็นสภาพป่าสมบูรณ์ อีกหลายจุดกลายเป็นห้วยขนาดเล็กและขนาดกลาง ไม่เหลือสภาพของความเป็นถนนอยู่อีกแล้ว เจ้าหน้าที่กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชที่เข้าสำรวจ ระบุว่าการเข้าสำรวจนั้นเพื่อติดตามบันทึกความหลากหลายทางชีวภาพตามหลักวิชาการ ซึ่งพบว่ามีความหลากหลายและสมบูรณ์อย่างมาก สัตว์ป่าขนาดใหญ่โดยเฉพาะช้างมีอยู่เป็นจำนวนมาก หากมีการเปิดถนนผ่านใจกลางอุทยานนี้อีกครั้ง ยอมรับว่ามีความกังวลถึงความเปลี่ยนแปลง ส่งผลกระทบต่อวิถีของสัตว์ป่า โดยเฉพาะช้างที่เป็นโขลงสุดท้ายของผืนป่าในภูมิภาคนี้ รวมทั้งความหลากหลายของสัตว์ป่า ยังไม่รวมถึงผลกระทบระยะยาวที่ไม่สามารถประเมินค่าได้