26 เมษายน 2565 “ปู่โสมเฝ้าทรัพย์” ของแท้: พบหลักฐานการฝังร่างมนุษย์เพื่อรักษาปราสาทในเกาหลี

ที่มา: https://www.silpa-mag.com/culture/article_9315

เรื่องปู่โสมเฝ้าทรัพย์ การหาผีไว้คอยเฝ้าระวังทรัพย์สมบัติดูจะเป็นความเชื่อที่แพร่หลายไปทั่ว ชาวเกาหลีโบราณก็มีตำนานความเชื่อในทำนองนี้เช่นกัน แต่ไม่มีหลักฐานแน่ชัด จนเมื่อไม่นานมานี้ นักโบราณคดีพบหลักฐานที่ช่วยยืนยันได้ว่า มีการบูชายัญมนุษย์เพื่อไว้ปกปักรักษาทรัพย์สมบัติหรือบ้านเมืองมีอยู่จริง หลักฐานที่ถูกพบคือ โครงกระดูกสองร่างของมนุษย์ที่มีชีวิตในช่วงราวศตวรรษที่ 5 ซึ่งถูกฝังอยู่ใต้กำแพงปราสาทแห่งดวงจันทร์ (Wolseong – Moon Castle) ในเมือง Gyeongju ของเกาหลีใต้ ซึ่งเคยเป็นเมืองหลวงของอาณาจักรชิลลา นี่เป็นหลักฐานทางโบราณคดีที่ช่วยยืนยันได้ว่า ตำนานพื้นบ้านที่เล่ากันว่า มีการสังเวยชีวิตมนุษย์เพื่อเป็นรากฐานของสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ ทั้งเขื่อนกั้นน้ำ และกำแพงเป็นเรื่องจริง ชอย มุน-จุง (Choi Moon-Jung) จากสถาบันวิจัยแห่งชาติด้านมรดกทางวัฒนธรรมของเกาหลีกล่าวถึงการค้นพบครั้งนี้ การฝังร่างคนทั้งเป็นพร้อมกับกษัตริย์เพื่อเป็นผู้รับใช้ในโลกหลังความตาย เป็นความเชื่อที่รู้จักกันดีในวัฒนธรรมเกาหลีโบราณ แต่เหยื่อที่ปราสาทแห่งดวงจันทร์นี้จะถูกฝังในลักษณะใดยังไม่เป็นที่แน่ชัด “หากดูจากข้อเท็จจริงซึ่งไม่พบลักษณะที่จะบอกได้ว่ามีการต่อต้านขัดขืนขณะถูกฝัง พวกเขาจึงน่าจะถูกฝังเมื่อตอนที่หมดสติหรือไม่ก็เสียชีวิตไปแล้ว ปาร์ก ยุน-จุง (Park Yoon-Jung) นักวิจัยอาวุโสกล่าว “ตำนานพื้นบ้านชี้ว่า การสังเวยชีวิตมนุษย์ เพื่อทำให้เทพยดาฟ้าดินพอใจ และเพื่อวิงวอนให้สิ่งก่อสร้างที่พวกเขาสร้างขึ้นมีความคงทนยั่งยืน ผู้เชี่ยวชาญชาวเกาหลีกล่าวเสริม