26 สิงหาคม 2563 กล้องดักถ่ายพบฝูงวัวแดง กวาง และช้างป่าลงมาใช้บริการแปลงหญ้าที่ อช. จัดระบบคุ้มครองสัตว์ป่าในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน

ที่มา:

https://mgronline.com/greeninnovation/detail/9630000087337

เพจเฟซบุ๊กประชาสัมพันธ์กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เผยภาพฝูงวัวแดง และช้างป่าจากกล้องดักถ่ายในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไนขณะกำลังลงมาหากินบริเวณแปลงทุ่งหญ้า ทางอุทยานแห่งชาติฯ สนับสนุนให้จัดการเพื่อเพิ่มพื้นที่อาหารให้สัตว์ป่าทั้งกลางวันและกลางคืน นายอนุชา กระจายศรี ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๒ เปิดเผยว่า นายวีระพงศ์ โคระวัตร หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน ตรวจสอบกล้องดักถ่ายภาพสัตว์ป่า บริเวณทุ่งหญ้าสิทธิสาท แปลงที่ ๑ และ ๒ พบว่า มีสัตว์ป่าเข้ามาใช้ประโยชน์จำนวนมาก ประกอบไปด้วย วัวแดง กระทิง กวางป่า และช้างป่าเข้ามาใช้ประโยชน์ และกินหญ้าที่มีการหว่านไว้สำหรับแปลงหญ้าดังกล่าว กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชสนับสนุนการจัดการทุ่งหญ้า อาหารสัตว์ป่าให้พื้นที่ เพื่อเก็บข้อมูลการเข้ามาใช้ประโยชน์ของสัตว์ป่า เพื่อให้สัตว์ป่านานาชนิดออกมาหากิน และที่สำคัญเป็นการจัดการพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าที่เป็นระบบ และมีการวางแผน การลาดตระเวนเชิงคุณภาพ เพื่อปกป้องคุ้มครองสัตว์ป่าในยามที่ออกมาหากินอีกด้วย