26 มิถุนายน 2563 กรมศิลปากรเผยความคืบหน้าบูรณะอาคารบอมเบย์เบอร์มา ให้กลับมาเหมือนเดิม

ที่มา:

https://www.khaosod.co.th/special-stories/news_4385087

กรณีมีการเผยแพร่ภาพการทุบอาคารบอมเบย์เบอร์มาอายุ ๑๒๗ปีที่ จ. แพร่ ทำให้ตัวแทนภาคประชาชนออกมาแสดงความคิดเห็นไม่เห็นด้วย และเรียกร้องให้มีผู้รับผิดชอบต่อการกระทำดังกล่าว เนื่องจากเข้ามาดำเนินการรื้อถอนโดยไม่มีการทำประชาคม หรือสอบถามความคิดเห็นของคนเมืองแพร่ จ. แพร่ได้หารือกับทางกรมศิลปากร ในเรื่องของการฟื้นฟูสภาพอาคารให้กลับมา เพื่อให้ประชาชนชาวจังหวัดแพร่สบายใจ โดยตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงและคณะกรรมการติดตามการดำเนินการฟื้นฟูสภาพอาคาร ทางกรมศิลปากรจะเข้ามาช่วยเหลือดำเนินการ เฟซบุ๊กเพจ สำนักศิลปากรที่ ๗ เชียงใหม่ รายงานว่าทางเราทำรหัสชิ้นส่วนสำคัญ ทดลองประกอบกลับคืน ร่างแบบสันนิษฐานในส่วนที่เสียหายและสูญหายไป เก็บหลักฐานขนาดอาคารจากตำแหน่งเสาและชิ้นส่วนโครงสร้างหลักที่เหลืออยู่ เพื่อจัดทำผังรูปแบบในการบูรณะต่อไปครับ ขอขอบพระคุณชาว จ. แพร่และประชาชนที่สนใจทุกๆ ท่านที่มาให้กำลังใจครับ