26 มกราคม 2564 วิกฤติน้ำโขงลดลงต่อเนื่อง สันดอนโผล่ กระทบผู้เลี้ยงปลานิลกระชัง

ที่มา:

https://www.banmuang.co.th/news/region/220782

ปริมาณน้ำในแม่น้ำโขงที่ไหลผ่าน จ. หนองคายวัดที่ส่วนอุทกวิทยา จ. หนองคาย กรมทรัพยากรน้ำ วัดได้ ๑.๔๔ ม. ปริมาณน้ำโขงลดลงอย่างต่อเนื่อง เฉลี่ยวันละ ๐.๒๒ ม. โดยเฉพาะบริเวณ ต. เมืองหมี อ. เมืองหนองคาย น้ำโขงลดลงจนเห็นสันดอน และโขดหินในแม่น้ำโขง เกิดตะไคร่น้ำสีเขียวเกาะตามโขดหินอยู่เต็ม น้ำโขงใส และไหลช้า ซึ่งตามปกติแม่น้ำโขงจะมีสีขุ่นแดง และไหลแรง ปรากฏการณ์นี้ไม่เคยเกิดขึ้นกับแม่น้ำโขงมาก่อน ตั้งแต่สร้างเขื่อนในประเทศจีนและประเทศลาว ระดับน้ำโขงก็เปลี่ยนแปลงไป ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศในแม่น้ำโขง ชาวบ้านในพื้นที่ ต. เมืองหมีมีอุปสรรคในการจับปลา เมื่อหว่านแหลงไปในน้ำ แหจะติดโขดหิน ปลาลดจำนวนลง และจับได้ยากขึ้น ส่งผลกระทบต่อผู้เลี้ยงปลานิลในกระชัง เพราะเศษตะไคร่น้ำเกาะกับกระชังจนคล้ายน้ำนิ่ง ทำให้ปลานิลที่เลี้ยงตายง่ายขึ้น