26 มกราคม 2563 โพลล์ชี้ประชาชนไม่มั่นใจรัฐบาลแก้ฝุ่น PM2.5 ได้

ที่มา : https://siamrath.co.th/n/128759

“สวนดุสิตโพล” มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เปิดเผยผลสำรวจ เพื่อสะท้อนความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ ต่อ สถานการณ์ฝุ่น PM2.5 จำนวนทั้งสิ้น 1,376 คน ระหว่างวันที่ 21-25 ม.ค.ที่ผ่านมาหลัง คณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหา เนื่องจากสถานการณ์ยังคงน่าเป็นห่วง พบปริมาณเกินมาตรฐานที่อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพและการดำเนินชีวิตประจำวันของประชาชน พบว่า ร้อยละ ติดตามข่าว สถานการณ์ฝุ่นทุกวัน ขณะที่ ร้อยละ 35.03 ติดตามบ้างบางวัน โดยที่ ร้อยละ 84.30 รู้ว่าสาเหตุเกิดจากตัวเอง โรงงานอุตสาหกรรม ท่อไอเสียรถยนต์ ขณะที่ ร้อยละ 94.45 กังวล PM2.5 กระทบสุขภาพ ระบบทางเดินหายใจ ร้อยละ 22.65 กระทบเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว ส่วนวิธีการป้องกันร้อยละ 96.00 ระบุสวมหน้ากากอนามัย ร้อยละ 35.84 ลดการทำกิจกรรมนอกบ้าน อยู่บ้านมากขึ้น หลีกเลี่ยงสถานที่ที่มีฝุ่น

ทั้งนี้ เมื่อถามถึงการแก้ปัญหาของรัฐบาล ร้อยละ 33.77 อยากให้ออกมาตรการต่าง ๆ บังคับใช้อย่างจริงจัง เช่น จำกัดปริมาณรถส่วนบุคคล ให้ใช้รถสาธารณะ ห้ามเผาไฟ ร้อยละ 31.36 ตรวจจับรถทุกประเภทที่มีควันดำ กำหนดเวลาวิ่งของรถบรรทุก และ ร้อยละ 26.97 ฉีดน้ำ พ่นละอองน้ำ ทำฝนหลวง อย่างไรก็ตาม ประชาชนส่วนใหญ่ เกือบ 100 % ไม่มั่นใจว่ารัฐบาลจะแก้ไขสถานการณ์ฝุ่น PM2.5 ได้ โดยแบ่งเป็น ร้อยละ 52.90 ไม่มั่นใจเลย และ ร้อยละ 40.70 ไม่ค่อยมั่นใจ เพราะไม่มีมาตรการที่เป็นรูปธรรมชัดเจน แก้ปัญหาล่าช้า มีเพียง ร้อยละ 4.80 ค่อนข้างมั่นใจมาก และ ร้อยละ 1.60 มั่นใจมาก