26 พฤษภาคม 2565 น้ำมาเร็ว! ลำเชียงไกรบ่าท่วม 3 หมู่บ้าน ผู้ว่าฯโคราช สั่งเร่งรื้อสิ่งกีดขวางทางน้ำ

ที่มา: https://www.khaosod.co.th/around-thailand/news_7070591

นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา สมพงษ์ หอมสนิท นายอำเภอโนนสูง นายไพรัตน์ วิทยาอนุมาส นายอำเภอโนนไทย นายกิติกุล เสภาศีราภรณ์ ผู้อํานวยการโครงการชลประทานนครราชสีมา นายกฤษฏิ์ พูนเกษม หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครราชสีมา และผู้นำท้องถิ่น อ.โนนสูง ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำจากลำห้วยลำเชียงไกรไหลเข้าท่วมพื้นที่การเกษตรกว่า 1,000 ไร่ เสียหาย รวมถึงบ้านเรือนประชาชน หมู่ 1 บ้านสำโรง หมู่ 5 บ้านด่านติง และ หมู่ 8 บ้านโค้งกะพี้ ต.จันอัด อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา พร้อมประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อวางแนวทางในการแก้ไขปัญหาและรับมือสถานน้ำในช่วงหน้าฝนที่จะถึงนี้ ฝนที่ตกลงมาอย่างต่อเนื่องในพื้นที่ จ.นครราชสีมา ทำให้ฝนตกสะสมจากพื้นที่ อ.ขามทะเลสอไหลหลากเข้าพื้นที่บริเวณบึงขี้นาค ต.โคกสูง อ.เมืองนครราชสีมา และ ต.กำปัง อ.โนนไทย และไหลลงลำเชียงไกร รวมกับปริมาณน้ำที่ไหลมาจากลำวังกระทะ ด้านท้ายอ่างเก็บน้ำลำเชียงไกรตอนล่าง ทำให้น้ำมวลดังกล่าวไหลมายังพื้นที่ ต.กำปัง อ.โนนไทย ท่วมพื้นที่การเกษตร กว่า 8,000 ไร่ และบ้านเรือนประชาชน 25 หลังคาเรือน เมื่อไหลผ่านพื้นที่ ต.กำปังแล้ว น้ำไหลต่อมายังพื้นที่ อ.โนนสูงเอ่อท่วมพื้นที่การเกษตรกว่า 1,000 ไร่ และบ้านเรือนประชาชน ใน 3 หมู่บ้าน ของ ต.จันอัด อ.โนนสูง สาเหตุที่น้ำเอ่อจากลำห้วยลำเชียงไกรไหลเข้าท่วมพื้นที่ อ.โนนสูงนั้น เกิดจากสิ่งกีดขวางทางน้ำ ฝายเก่า และประตูระบายน้ำเก่าที่กีดขวาง ทำให้น้ำไม่สามารถไหลไปตามระบบได้ดีกว่าที่ควรจะเป็น จึงทำให้น้ำเอ่อ หรือแตกกระจายออกด้านข้างไหลเข้าท่วมพื้นที่การเกษตรและบ้านเรือนของประชาชน สิ่งที่น่าเป็นห่วงตอนนี้คือ ช่วงที่ผ่านมาฝนอาจจะตกหนัก แต่ตกในช่วงระยะเวลาสั้น ๆ ยังสามารถทำให้เกิดน้ำท่วมพื้นที่การเกษตรใน 2 อำเภอ ได้แก่ อ.โนนไทย และโนนสูง รวมกว่า 10,000 ไร่ ได้ หากถึงช่วงฤดูฝนจริง จะก่อให้เกิดความเสียหายได้มากกว่านี้แน่นอน ดังนั้น แนวทางในการป้องกันเฉพาะหน้าได้ให้ทุกพื้นที่แจ้งเตือนพี่น้องประชาชนตามลำห้วยให้เฝ้าระวังติดตามสถานการณ์น้ำ รวมทั้งสิ่งกีดขวางทางน้ำต่าง ๆ จะต้องเร่งรื้อถอนโดยเร็ว เพื่อเปิดทางน้ำรับช่วงฤดูฝนที่จะมาถึง ส่วนตลิ่งพื้นที่ใดพังชำรุดต้องเร่งซ่อมแซม เพื่อไม่ไห้น้ำไหลออกนอกลำห้วย หากไม่รีบดำเนินการแก้ไขกังวลว่า สถานการณ์น้ำท่วมจะหนักเหมือนปี 64 ที่ผ่านมา