26 ตุลาคม 2563 แหล่งโบราณคดียุคหินเก่าตอนต้นในประเทศฝรั่งเศส

ที่มา:

https://www.thairath.co.th/news/foreign/1961424

ปัจจุบันจำนวนแหล่งโบราณคดีเก่าแก่ในยุโรปตะวันตกยังคงมีอยู่อย่างจำกัด จึงมองกันว่ามีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องได้รับการหาอายุที่ถูกต้องสำหรับผู้ที่พบและขุดค้น ซึ่งผลการระบุอายุแหล่งโบราณคดีได้ใหม่จะช่วยปรับปรุง ความเข้าใจเกี่ยวกับช่วงเวลาของการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์ยุคแรกเริ่มในยุโรปตะวันตก ล่าสุด มีการวิจัยของ ดร. มาติเยอ ดูวัล และรามอน อี กาฆัล นักวิจัยจากศูนย์ศึกษาวิวัฒนาการมนุษย์แห่งชาติสเปน (Centro Nacional de Investigación sobre la Evolución Humana-CENIEH) ระบุถึงอายุที่ถูกต้องของแหล่งโบราณคดียุคหินเก่าตอนต้น ๒ แห่งในประเทศฝรั่งเศส โดยอาศัยการผนึกเทคนิควิธีค้นหาอายุ ๓ แบบอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน ด้วยเทคนิคอิเลกตรอน สปิน เรโซแนนซ์ (electron spin resonance-ESR) การ
เปล่งแสง และการศึกษาทางธรณีวิทยาเกี่ยวกับภาวะแม่เหล็กของหินแต่แรกเริ่ม แหล่งโบราณคดีทั้ง ๒ แห่งขุดพบเครื่องมือในยุควัฒนธรรมที่เก่าแก่แห่งแรกคือ Lunery-la Terre-des-Sablons มีกระบวนการสร้างพื้นที่อันซับซ้อนกว่าที่คิด และตอนนี้มีการเสนออายุขั้นต่ำคือ ๗๑๐,๐๐๐ ปีสำหรับเครื่องมือยุคหิน ส่วนแห่งที่ ๒ คือ Brinay-la Noira ยืนยันว่าอายุ ๖๕๐,๐๐๐ ปี ทำให้ที่นี้เป็นแหล่งโบราณคดีที่มีเครื่องมือหินอาชูเลียน (Acheulean) ที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งในยุโรปตะวันตก