25 เมษายน 2565 อุทยานฯ ติดปลอกคอช้างป่า “ภูหลวง” ศึกษาหากินนอกเขต 3 ตัว

ที่มา: https://news.thaipbs.or.th/content/314863

นายศุภกิจ วินิตพรสวรรค์ ผอ.ศูนย์ศึกษาการจัดการพื้นที่อนุรักษ์สัตว์ป่า กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชกล่าวว่า เจ้าหน้าที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาการจัดการพื้นที่อนุรักษ์สัตว์ป่า (ส่วนกลาง) พร้อมเจ้าหน้าที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาการจัดการพื้นที่อนุรักษ์สัตว์ป่าที่ 1 (ภาคกลาง) สัตวแพทย์ และเจ้าหน้าที่กลุ่มงานจัดการสุขภาพสัตว์ป่า สำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า ส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 8 (ขอนแก่น) สถานีวิจัยสัตว์ป่าภูหลวง และเจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง ร่วมกันจับช้างสีดอตัวผู้อายุประมาณ 35 ปี สูง 2.64 ม. น้ำหนักประมาณ 3.4 ตัน ในพื้นที่บ้านน้ำทบ ต.เขาหลวง อ.วังสะพุง จ.เลย เพื่อติดอุปกรณ์ติดตามตัว (GPS Collar) การเข้าติดอุปกรณ์ติดตามตัวครั้งนี้ เป็นการติดอุปกรณ์ติดตามตัวช้างป่าตัวที่ 3 ในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง ซึ่งมีเป้าหมายดำเนินงาน 5 ตัว เพื่อติดตามพฤติกรรม และการเคลื่อนที่ ตามแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหาช้างป่า และสัตว์ป่าออกนอกพื้นที่อนุรักษ์รบกวนประชาชน ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 การดำเนินการดังกล่าว ยังมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาองค์ความรู้นิเวศวิทยาเชิงลึกที่เกี่ยวข้องกับรูปแบบพฤติกรรม และลักษณะการเคลื่อนที่ตามฤดูกาล แหล่งอาหาร แหล่งรวมฝูง และขอบเขตการเคลื่อนที่ช้างป่าดังกล่าวสำหรับการอนุรักษ์ต่อไป ก่อนหน้านี้ในช่วงปี 2564 กรมอุทยานฯ เร่งติดปลอกคอช้างป่าที่มักมีพฤติกรรมหากินนอกพื้นที่ป่าอนุรักษ์มาแล้วหลายตัว เช่น พลายบุญหลาย และสีดอบุญเหลือ ซึ่งชอบออกหากินนอกพื้นที่ป่าละอู-ห้วยสัตว์ใหญ่ โดยพฤติกรรมของช้างทั้ง 2 ตัว เนื่องจากช้างป่าทั้ง 2 ตัวอยู่ด้วยกันตลอดไม่ยอมแยกตัวจากกัน นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่ติดตามพฤติกรรม และการเคลื่อนที่ของช้างป่า พลายงาเก ช้างตัวผู้ น้ำหนักประมาณ 3.5 ตัน ที่พบหากินแถวพื้นที่ป่ารอยต่อ 5 จังหวัดตะวันออก รวมทั้งเจ้าดื้อ ซึ่งเป็นการติดปลอกคอช้างป่า เป็นตัวแทนในการศึกษาพฤติกรรมของช้างในอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่อีกด้วย ทั้งนี้กรมอุทยานฯ ใช้อุปกรณ์ติดตามช้างป่ามาตั้งแต่ปี 61 มีเป้าหมายในการติดปลอกคอทั้งหมด 67 ตัว ปัจจุบันติดมาแล้ว 11 ตัว คือ อุทยานแห่งชาติกุยบุรี 1 ตัว เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน พื้นที่ป่ารอยต่อ 5 จังหวัด จำนวน 7 ตัว เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาสอยดาว 1 ตัว เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดอยผาเมือง 1 ตัว และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดงใหญ่จำนวน 1 ตัว ส่วนใหญ่การติดปลอกคอช้างของกรมอุทยานฯ จะเน้นช้างที่หากินนอกเขตป่า