25 มกราคม 2564 ถกสถานการณ์สิ่งแวดล้อมปี ๖๓ หมอกควันไฟป่าในภาคเหนือรุนแรงเพิ่มขึ้น

ที่มา:

https://www.thairath.co.th/news/society/2019393

พล.อ. ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ ที่ทำเนียบรัฐบาล โดยมีนายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในฐานะรองประธานฯ และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วม โดยที่ประชุมพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมจำนวน ๔ โครงการคือ ๑. โครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลืองส่วนต่อขยายแยกรัชดา-ลาดพร้าวถึงแยกรัชโยธิน ๒. โครงการถนนเลี่ยงเมืองสตูลฝั่งตะวันออก ๓. โครงการศึกษาออกแบบระบบขนส่งมวลชนระบบราง อ. หาดใหญ่ จ. สงขลา และ ๔. โครงการทางหลวงหมายเลข ๒๐๓ หล่มสัก – หล่มเก่า -เลย

นอกจากนี้ ที่ประชุมยังพิจารณาร่างรายงานสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๓ สรุปเบื้องต้นสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้น สำหรับสถานการณ์เฝ้าติดตาม เช่น พื้นที่ป่าไม้คงที่ คุณภาพอากาศเกินค่ามาตรฐานในเมืองใหญ่ และหมอกควันจากไฟป่าภาคเหนือรุนแรงเพิ่มขึ้น มีการเห็นชอบการปรับปรุงมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากท่าเทียบเรือประมงบางประเภท