24 ธันวาคม 2565 วราวุธ เปิดโครงการสวนรุกขชาติไทย-ลาว ณ เวียงจันทน์ ร่วมมือแก้ปัญหาโลกร้อน

ที่มา : https://www.springnews.co.th/keep-the-world/climate-change/833596

     “วราวุธ” ร่วมวางศิลาฤกษ์ โครงการสร้างสวนรุกขชาติไทล-ลาว ที่นครเวียงจันทน์ พร้อมแลกเปลี่ยนความร่วมมือเชื่อมสัมพันธ์เพื่อแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อนและหนุน BCG Model

       วันที่ 21 ธันวาคม 2565 ที่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วย นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และคณะ หารือข้อราชการกับ นางบุนคำ วอละจิด รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สปป.ลาว

         โดยเป็นการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นมาตรการและความร่วมมือให้ประชาชนของ 2 ประเทศ เกิดความตระหนักรู้ และตื่นตัวกับปัญหาโลกร้อน และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รวมถึงแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และหารือความร่วมมือการพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว หรือ BCG Model ที่ประเทศไทยได้ดำเนินการในส่วนที่มีความสำคัญไปแล้วทุกด้าน และเชื่อว่าการประชุมร่วมกันครั้งนี้จะทำให้การทำงานของ 2 ประเทศ เป็นไปอย่างราบรื่น และแนบแน่นมากยิ่งขึ้น

        จากนั้น นายวราวุธ และคณะ ได้ร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์ โครงการสร้างสวนรุกขชาติไทย   – ลาว  ณ โรงเรียนมัธยมสมบูนนาซอน บ้านนาซอน เมืองปากงึม นครหลวงเวียงจันทน์ ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างไทย – ลาว พ.ศ. 2561 – 2564 โดยทั้ง 2 ประเทศได้ให้ความเห็นชอบร่วมกันเมื่อปี 2560 และคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบให้ดำเนินการ เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2565 ที่ผ่านมา