25 กรกฎาคม 2564 ยูเนสโก ถอด “ลิเวอร์พูล” ออกจากเมืองมรดกโลก

ที่มา : https://www.tnnthailand.com/news/world/86186

องค์การเพื่อการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือ ยูเนสโก ระบุว่า เมืองลิเวอร์พูลของอังกฤษถูกปลดออกจากสถานะมรดกโลก เนื่องจากโครงการพัฒนาต่างๆ หลายแห่งใกล้ท่าเรือวิคตอเรีย รวมทั้งการสร้างสนามแห่งใหม่ของสโมสรฟุตบอลเอฟเวอร์ตัน ลดทอนคุณค่าของพื้นที่ริมแม่น้ำเมอร์ซี่ ซึ่งเป็นอัตลักษณ์ของเมืองลงอย่างมาก

ลิเวอร์พูล ซึ่งเป็นเมืองท่าสำคัญและมีความเจริญรุ่งเรืองเป็นอย่างมากของจักรวรรดิอังกฤษในช่วงศตวรรษที่ 18 และ 19 ถูกเสนอชื่อให้เป็นมรดกโลกในปี 2004 ร่วมกับสถานที่สำคัญอื่นๆ เช่น กำแพงเมืองจีน ทัชมาฮาล และหอเอนเมืองปิซา

การมีป้ายว่าเป็นมรดกโลก ช่วยให้ลิเวอร์พูลสามารถเข้าถึงเงินทุนเพื่อการอนุรักษ์ของสหประชาชาติ และมีเนื้อหาอยู่ในหนังสือนำเที่ยวทั่วโลก

ก่อนหน้านี้เมื่อปี 2012 ยูเนสโก เคยเตือนว่าโครงการสร้างอาคารและสำนักงานต่างๆ จะทำลายเส้นขอบฟ้าของเมือง และอาจทำให้ถูกถอดออกจากการเป็นเมืองมรดกโลก