25 กรกฎาคม 2563 อึ้ง! ผืนนาต้นเจ้าพระยาแห้งผากกลางฝน อ่าง 14 จว. ภาคกลางมีน้ำต่ำกว่า 30%

ที่มา : https://mgronline.com/local/detail/9630000076270

เจ้าหน้าที่ศูนย์ฝนหลวงภาคกลางนครสวรรค์ ได้นำเฮลิคอปเตอร์ขึ้นบินสำรวจสภาพภัยแล้งในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ พบว่า ยังคงเกิดปัญหาภัยแล้งขยายวงกว้างอย่างต่อเนื่อง แหล่งน้ำตามธรรมชาติ แม่น้ำสายหลักและลำคลองสาธารณะต่างๆ มีน้ำเหลือน้อยจนเกิดเนินทรายขึ้นหลายจุด พื้นที่ทางการเกษตรโดยเฉพาะนาข้าวยังถูกปล่อยให้รกร้าง เนื่องจากยังไม่สามารถเริ่มฤดูกาลเพาะปลูกได้เป็นจำนวนมาก

นายรัฐกร วรุณสุขะศิริ ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคกลางเปิดเผยว่า ขณะนี้ในพื้นที่ภาคกลาง โดยเฉพาะนครสวรรค์ มีการร้องขอการทำฝนหลวงเข้ามาเป็นจำนวนมาก เนื่องจากพื้นที่การเกษตรประสบกับภัยแล้ง พืชผลได้รับความเสียหายเป็นวงกว้าง ซึ่งห้วงกลางเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา หน่วยฝนหลวงลพบุรี และกาญจนบุรี ได้เร่งทำฝนหลวงช่วยเหลือพื้นที่ 14 จังหวัดภาคกลาง จนคลี่คลายได้บางส่วน แต่น้ำในเขื่อน และอ่างภาคกลางยังคงมีระดับน้ำต่ำกว่า 30% ทุกอ่าง รวมทั้งยังมีพื้นที่อับฝนที่ต้องเร่งดำเนินการ 

ซึ่งทางสถานีได้ติดตามสภาพอากาศอย่างใกล้ชิด เนื่องจากสภาพอากาศในช่วงนี้เป็นช่วงที่เหมาะแก่การขึ้นบินทำฝนเทียม แต่เนื่องจากที่ผ่านมา ลักษณะกลุ่มเมฆเป็นลักษณะก่อตัวและตกเป็นฝนเร็ว จึงทำให้ฝนตกกระจายไม่ครอบคลุมทุกพื้นที่ แต่อย่างไรก็ดี ทางศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคกลางจะพยายามทำฝนให้ได้มากที่สุด เนื่องจากมีเกษตรกรที่เดือดร้อนได้ร้องขอฝนกันเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะพืชที่ปลูกไปก่อนหน้านี้แล้ว เช่น นาข้าว ข้าวโพด และอ้อยที่กำลังต้องการน้ำอยู่ในขณะนี้