24 มิถุนายน 2565 เร่งแก้ปัญหาช้างป่าบุกรุกที่ทำกิน

ที่มา : https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG220624095127867

นายสิทธิชัย เสรีส่งแสง รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กล่าวว่า จากการประชุมเพื่อลดการสูญเสียจากปัญหาช้างป่าบุกรุกที่ทำกิน และทำร้ายประชาชนร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หลังได้รับการร้องเรียนจากเครือข่ายผู้ได้รับผลกระทบจากภัยช้างป่าภาคประชาชนจาก 9 จังหวัด ได้แก่ กาญจนบุรี จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ปราจีนบุรี นครนายก ระยอง และสระแก้ว ซึ่งตั้งแต่เดือนมกราคมเป็นต้นมาพบการสูญเสียของประชาชนและช้างป่าเพิ่มสูงขึ้น ประชาชนถูกช้างป่าทำร้ายใกล้ชิดแหล่งชุมชนมากขึ้น และประชาชนใช้วิธีป้องกันช้างป่าบุกรกด้วยวิธีที่รุนแรงมากขึ้นเช่นกัน ทั้งนี้ เครือข่ายผู้ได้รับผลกระทบจากภัยช้างป่าภาคประชาชนมีหนังสือเสนอมาตรการเร่งด่วนเพื่อลดการสูญเสียจากปัญหาช้างบุกรุกที่ทำกินที่เป็นมาตรการเร่งด่วน คือ การผลักดันให้การแก้ปัญหาช้างป่าเป็นวาระแห่งชาติ ด้วยการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาร่วมบูรณาการ และพิจารณาทบทวนการแก้ปัญหาช้างป่าให้เหมาะสมกับพื้นที่ รับฟังปัญหาโดยตรงจากประชาชน และตรวจสอบข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นในพื้นที่ เพื่อนำข้อมูลที่ได้มาเป็นแนวทางแก้ปัญหา และการบริหารจัดการทั้งเชิงนโยบาย และเชิงปฏิบัติในแต่ละพื้นที่