24 ตุลาคม 2563 คพ. ตรวจสอบคุณภาพอากาศ เหตุท่อส่งก๊าซระเบิด

ที่มา : https://tna.mcot.net/social-569281

นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดเผยว่า จากกรณีท่อส่งก๊าซเอ็นจีวีระเบิด ที่ จ. สมุทรปราการ ซึ่งเป็นของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ส่งมาจากโรงแยกก๊าซบางปะกงไปยังโรงไฟฟ้าวังน้อย จ. อยุธยา ซึ่งระเบิดบริเวณภายในซอยโรงเรียนเปร็งวิสุทธาธิบดี อ. บางปะกง จ. สมุทรปราการ นั้น นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้สั่งการให้ คพ. ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด

นายอรรถพล กล่าวว่า สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๑๓ ได้ลงพื้นที่ติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศและเฝ้าระวังสถานการณ์ตั้งแต่วันเกิดเหตุ ล่าสุดวานนี้ (๒๓ ต.ค. ๖๓) จากการตรวจวัดคุณภาพอากาศ ณ บริเวณสถานีตำรวจภูธรเปร็ง ร้าน 7-11 และบริเวณเต็นท์ปฏิบัติงานของ ปตท. (ระยะ ๑๐๐ – ๓๐๐ เมตร) พบว่า มีค่าเปอร์เซ็นต์ต่ำสุดของสารไวไฟ (Lower Explosive limit/LEL) เท่ากับ ๐% ซึ่งบ่งบอกถึงความปลอดภัย สถานการณ์เป็นปกติ ทั้งนี้ ในส่วนของการฟื้นฟูและชดใช้ค่าเสียหายทั้งหมดทางบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) จะเร่งดำเนินการต่อไป และทาง คพ.จะตรวจสอบคุณภาพอากาศและระวังสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อมต่อไป