23 มกราคม 2563 น้ำโขงลดต่ำเดินข้ามได้!

ที่มา : https://www.banmuang.co.th/news/region/177746

ระดับน้ำในแม่น้ำโขงที่ จ. หนองคาย ยังคงมีระดับต่ำ ทำให้บางจุดมีสันดอนทรายเกิดขึ้นเป็นบริเวณกว้าง สามารถเดินข้ามได้จากฝั่งไทยไปยังดอนในแม่น้ำโขงของ สปป.ลาว ในขณะที่เครื่องสูบน้ำด้วยไฟฟ้าในแม่น้ำโขงหลายจุดเกยตื้น ไม่สามารถสูบน้ำได้ ท้องถิ่นเร่งแก้ไข

ระดับน้ำในแม่น้ำโขงที่ไหลผ่าน จ.หนองคาย ยังคงมีระดับต่ำน่าเป็น ล่าสุดวัดที่ส่วนอุทกวิทยาหนองคาย กรมทรัพยากรน้ำ มีระดับอยู่ที่ 0.81 เมตร ต่ำกว่าตลิ่งถึง 11.39 เมตร ระดับน้ำโขงที่ยังมีระดับต่ำ ทำให้มีแก่งหิน สันดอนทราย และหาดทรายเกิดขึ้นเป็นบริเวณกว้างหลายจุดทั้ง 6 อำเภอที่อยู่ติดกับแม่น้ำโขง เริ่มตั้งแต่ อ.สังคม อ.ศรีเชียงใหม่ อ. ท่าบ่อ อ. เมืองหนองคาย อ. โพนพิสัย และอ. รัตนวาปี และพบว่า บางจุดสามารถเดินจากฝั่งไทยข้ามไปยังดอนที่อยู่ในแม่น้ำโขง ของ สปป.ลาวได้ โดยเฉพาะที่บริเวณบ้านหม้อ ต. บ้านหม้อ อ. ศรีเชียงใหม่ จ. หนองคาย ชาวบ้านสามารถเดินทางฝั่งไทยไปยังดอนชิงชู้ที่เป็นดอนขนาดใหญ่ของ สปป.ลาวได้

น้ำโขงจะไหลอ้อมดอนชิงชู้ด้านที่ติดฝั่ง สปป.ลาว ซึ่งบนดอนแห่งนี้จะมีชาวลาวเข้ามาทำการเกษตรอยู่เป็นจำนวนมาก ซึ่งในจุดนี้มีเครื่องสูบน้ำด้วยไฟฟ้าที่ดูแลโดย อบต. บ้านหม้อ จำนวน 3 เครื่อง เกยตื้นไม่สามารถสูบน้ำส่งให้กับเกษตรกรในเขตบริการได้มาเกือบ 3 เดือนแล้ว พื้นที่เฉพาะในเขต ต. บ้านหม้อ กว่า 4 – 5 พันไร่ ไม่รวมพื้นที่ตำบลใกล้เคียงที่ขอรับการสนับสนุนน้ำจากเครื่องสูบน้ำด้วยไฟฟ้าของ อบต. บ้านหม้อ ซึ่งทาง อบต. ได้ทำหนังสือถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คือ สำนักงานเข้าท่าภูมิภาค และหน่วยงานด้านความมั่นคง เพื่อขอขุดร่องน้ำมายังเครื่องสูบน้ำแล้ว

นายชูศักดิ์ อุตมะ นายก อบต. บ้านหม้อ เล่าถึงปัญหาน้ำโขงมีระดับต่ำว่า ตอนนี้ชาวบ้านได้รับความเดือดร้อน เนื่องจากระดับน้ำโขงที่ ต. บ้านหม้อ อ. ศรีเชียงใหม่ มีระดับต่ำทำให้เครื่องสูบน้ำด้วยไฟฟ้าเกยตื้นไม่สามารถสูบน้ำโขงมาใช้ได้ ซึ่งเครื่องสูบน้ำที่รับผิดชอบโดย อบต. บ้านหม้อ มีทั้งหมด 3 เครื่อง ไม่สามารถสูบน้ำได้ทั้ง 3 เครื่อง มาเป็นระยะเวลา 3 เดือนแล้ว ทำให้พื้นที่การเกษตรได้รับความเสียหายประมาณ 4,000 ถึง 5,000 ไร่ เฉพาะในส่วนของ ต.บ้านหม้อ ในส่วนของตำบลใกล้เคียงยังได้รับผลกระทบไปด้วยเนื่องจากใช้น้ำกับเครื่องสูบน้ำของตำบลบ้านหม้อ นายก อบต. บ้านหม้อ กล่าวต่อไปอีกว่า ในการแก้ปัญหาการสูบน้ำไม่ได้ว่า ต้องใช้วิธีขุดลอกเพื่อให้เป็นร่องน้ำในจุดที่น้ำโขงลึก เป็นร่องน้ำมาจนถึงบริเวณเครื่องสูบน้ำ แต่ในปีนี้ยังไม่สามารถขุดได้ เนื่องจากไม่ได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า และหน่วยงานความมั่นคง ในตอนนี้ได้ทำหนังสือไปทาง จ.หนองคาย และทางอำเภอแล้ว ซึ่งรอการอนุมัติอยู่

สำหรับระดับน้ำโขงในปีนี้มีระดับที่ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา ซึ่งในช่วงเดือนมกราคมของปีที่ผ่านมาในช่วงนี้ยังสามารถสูบน้ำโขงขึ้นมาใช้ได้จนถึงช่วงเดือนเมษายน แต่ในปีนี้ระดับน้ำโขงต่ำตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2562 ที่ผ่านมา ในส่วนพื้นที่ที่ไม่ติดแม่น้ำโขง มีหลายพื้นที่ที่ประสบปัญหาภัยแล้งเพราะต้องใช้น้ำจากบ้านหม้อเพื่อส่งต่อไปยังพื้นที่โดยรอบ

นายก อบต. บ้านหม้อ กล่าวต่อไปว่า สำหรับเกษตรกรในเขต ต. บ้านหม้อในช่วงนี้ส่วนใหญ่จะปลูกข้าวนาปลัง และข้าวโพด เนื่องจากชาวบ้านยังไม่มีความรู้ในการปลูกพืชชนิดอื่น ในปีที่ผ่านมาในช่วงนี้สามารถสูบน้ำขึ้นมาใช้ได้อยู่ทำให้ไม่ประสบปัญหาเหมือนในปีนี้ สำหรับงบประมาณที่ใช้ในการขุดลอกประมาณสี่แสน ถึง ห้าแสนบาท ซึ่งจะใช้งบประมาณของ อบต. บ้านหม้อ ที่มีพร้อมแล้วเหลือเพียงได้รับอนุญาต.