23 ธันวาคม 2563 โลกเตรียมย้อนเวลากลับไปเป็นมหาทวีปเหมือนแพนเจียในอีก ๒๐๐ ล้านปีข้างหน้า

ที่มา:

https://www.khaosod.co.th//around-the-world-news/news_5575246

ในยุคดึกดำบรรพ์เมื่อกว่า ๑.๖ พันล้านปีที่แล้วถึงราว ๓๐๐ ล้านปีก่อน แผ่นดินโลกเคยรวมตัวกันเป็นผืนเดียวหรือ “มหาทวีป” (supercontinent) มาแล้วหลายครั้ง ก่อนจะแตกแยกออกเป็นทวีปย่อย และกลับรวมเข้าด้วยกันอีกซ้ำแล้วซ้ำเล่า ซึ่งในอนาคตอีกอย่างน้อย ๒๐๐ ล้านปีนับจากนี้ นักวิทยาศาสตร์ได้ทำนายว่า แผ่นดินโลกก็จะรวมตัวเข้าเป็นมหาทวีปเดียวกันอีกครั้งหนึ่ง

ทีมนักวิทยาศาสตร์นานาชาติจากสหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร และโปรตุเกส รายงานผลการศึกษาข้างต้นในงานประชุมประจำปีของสหภาพวิชาการด้านธรณีฟิสิกส์อเมริกัน (AGU) เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยระบุว่า ใช้แบบจำลองคอมพิวเตอร์ศึกษาถึงความเป็นไปได้ของสภาพทางธรณีวิทยาทั่วโลก ซึ่งจะต้องเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากในอนาคตอันห่างไกลระดับหลายร้อยล้านปี ผลการศึกษาพบว่า มีแนวโน้มความเปลี่ยนแปลงที่เป็นไปได้อยู่สองแบบ โดยแบบแรกคือ แผ่นดินโลกเกือบทั้งหมดถูกผลักให้ขึ้นไปรวมกันอยู่รอบขั้วโลกเหนือ เว้นแต่ทวีปแอนตาร์กติกาที่จะยังคงอยู่ในซีกโลกใต้ ซึ่งสภาพการณ์ดังกล่าวอาจเกิดขึ้นได้ภายในเวลา ๒๐๐ ล้านปีนับจากนี้ ความเป็นไปได้อีกทางหนึ่งคือ เกิดการรวมตัวเป็นมหาทวีปบริเวณโดยรอบเส้นศูนย์สูตร โดยมีผืนแผ่นดินเดียวครอบคลุมทั้งซีกโลกเหนือ และซีกโลกใต้ ซึ่งสภาพการณ์เช่นนี้อาจเกิดขึ้นในอนาคตอีก ๒๕๐ ล้านปีข้างหน้า สิ่งที่น่าสนใจก็คือ การเกิดมหาทวีปแบบแรก ซึ่งทีมผู้วิจัยให้ชื่อว่า “อามาเซีย” (Amasia) เพราะหากมหาทวีปในอนาคตนี้มีเทือกเขาสูงจำนวนมากแทนที่จะเป็นพื้นราบ สภาพภูมิประเทศแบบใหม่จะส่งผลให้ภูมิอากาศโลกเปลี่ยนแปลงไป เพราะความร้อนที่กระแสน้ำในมหาสมุทรนำพามาจะไม่สามารถเข้าถึงแผ่นดินใหญ่ได้ จนพื้นที่ส่วนใหญ่ของโลกจะมีอุณหภูมิลดต่ำลงเหลือราว ๔ องศาเซลเซียส สภาพการณ์ดังกล่าวอาจทำให้โลกเข้าสู่ยุคน้ำแข็งครั้งใหม่ที่ยาวนานเป็นพิเศษ ซึ่งอาจกินเวลาถึง ๑๕๐ ล้านปีได้ ในขณะที่การเกิดมหาทวีปแบบที่สองหรือที่ทีมผู้วิจัยให้ชื่อว่า “ออริกา”  (Aurica) จะไม่เป็นเช่นนั้น

การทำนายความเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศในอนาคตครั้งนี้ ได้นำเอาข้อมูลอื่นๆ นอกจากสภาพภูมิประเทศที่เปลี่ยนไปเข้ามาพิจารณาร่วมด้วย เช่น ความสว่างจ้าของแสงอาทิตย์ที่จะต้องร้อนแรงขึ้นกว่าในปัจจุบัน และคาบการหมุนของโลกที่ช้าลงเรื่อยๆ จนทำให้เวลาในหนึ่งวันเพิ่มขึ้นราว ๓๐ นาที ในอีก ๒๐๐ ล้านปีข้างหน้า ความรู้ทางธรณีวิทยาที่มีมาก่อนหน้านี้ระบุว่า มหาทวีปที่เกิดขึ้นครั้งหลังสุดก่อนแผ่นดินจะแยกออกเป็นทวีปต่างๆ เช่น ในปัจจุบัน ได้แก่มหาทวีป “แพนเจีย” (Pangaea) ซึ่งมีอยู่เมื่อราว ๓๐๐ ล้าน – ๒๐๐ ล้านปีก่อน ส่วนมหาทวีปที่เก่าแก่กว่านั้นคือ “โรดิเนีย” (Rodinia) ซึ่งมีอยู่เมื่อ ๗๐๐ ล้านปีที่แล้ว และมหาทวีป “นูนา” (Nuna) ซึ่งก่อตัวขึ้นเมื่อ ๑.๖ พันล้านปีก่อน และแยกออกจากกันในอีก ๒๐๐ ล้านปีต่อมา