23 กรกฎาคม 2565 ญี่ปุ่นไฟเขียวปล่อยน้ำจากโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ลงทะเล

ที่มา : https://tna.mcot.net/world-984046

หน่วยงานกำกับดูแลด้านนิวเคลียร์ของญี่ปุ่นให้ความเห็นชอบแผนการปล่อยน้ำที่เก็บกักไว้จากโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ฟูกูชิมะไดอิจิ ที่ได้รับความเสียหายจากสึนามิและแผ่นดินไหว ลงสู่มหาสมุทร น้ำดังกล่าว คือ น้ำที่ใช้ในการหล่อเย็นเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ภายหลังจากเกิดภัยพิบัติด้านนิวเคลียร์เมื่อปี 2011 ซึ่งน้ำเหล่านี้เก็บกักไว้ในถังขนาดใหญ่ที่ติดตั้งไว้ที่โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ และเมื่อนับจนถึงเดือนกรกฎาคมนี้ น้ำดังกล่าวมีปริมาณมากกว่า 1.3 ล้านตัน

กระทรวงต่างประเทศญี่ปุ่นกล่าวว่า หน่วยงานกำกับดูแลด้านนิวเคลียร์มีความเห็นว่า มีความปลอดภัยที่จะปล่อยน้ำ ซึ่งได้รับการบำบัดเรียบร้อยแล้ว แต่ยังคงมีร่องรอยการปะปนของทริเทียม (tritium) อยู่ ในขณะเดียวกัน บริษัท โตเกียว พาเวอร์ อิเล็กทริก หรือ เทปโก ซึ่งเป็นผู้บริหารกิจการโรงไฟฟ้านิวเคลียร์แห่งนี้ จะถูกตรวจสอบเพิ่มเติมจากหน่วยงานกำกับดูแล เทปโก วางแผนการที่จะกรองน้ำที่ปนเปื้อนเพื่อแยกไอโซโทปที่เป็นอันตรายนอกเหนือไปจากทริเทียมที่ยากจะสกัดออกไปได้ จากนั้น จะทำให้เจือจางและปล่อยลงสู่ทะเล แผนการปล่อยน้ำดังกล่าว ได้รับการต่อต้านอย่างรุนแรงจากกลุ่มชาวประมงในพื้นที่ ซึ่งหวั่นเกรงว่าจะส่งผลกระทบกับความเป็นอยู่ของพวกเขา นอกจากนั้น ประเทศเพื่อนบ้านอย่างจีน เกาหลีใต้ และไต้หวันก็แสดงความกังวลเช่นกัน