22 เมษายน 2564 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเลยตรวจสอบเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง

ที่มา:

https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG210422114536365

นายวันชัย สิมมาเศียร หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง นายวิเชียร ศิริสุวรรณคูหา ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเลย และเจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดการพื้นที่อนุรักษ์สัตว์ป่า เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวงตรวจสอบพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง โดยนำระบบลาดตระเวนทางอากาศเชิงคุณภาพ (SMART AIR PATROL) มาใช้ในภารกิจนี้ ระบบลาดตระเวนทางอากาศเชิงคุณภาพ (SMART AIR PATROL) เป็นระบบที่นำเทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับ (UAV) มาใช้เพื่อป้องกัน และปราบปรามการกระทำผิดในพื้นที่ การเฝ้าระวังช้างป่าออกนอกพื้นที่ การป้องกันไฟป่า และด้านอื่นๆ ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้งานได้ ระบบลาดตระเวนทางอากาศเชิงคุณภาพสามารถเข้าถึงพื้นที่ได้รวดเร็ว แม่นยำ สามารถนำข้อมูลมาวิเคราะห์ วางแผนการลาดตระเวนภาคพื้นดิน และยังลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นกับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน