22 มีนาคม 2566 ผลวิจัยตอกย้ำ “พลาสติก” คุกคามสุขภาพของมนุษย์-สิ่งแวดล้อม

พลาสติก

ที่มา : https://www.ryt9.com/s/anpi/3408024

คณะกรรมาธิการมินเดอรู-โมนาโกว่าด้วยพลาสติกและสุขภาพของมนุษย์ (Minderoo-Monaco Commission on Plastics and Human Health) ได้นำเสนอบทวิเคราะห์ที่ไม่เคยมีมาก่อน ซึ่งจัดทำขึ้นโดยคณะนักวิจัยชั้นนำระดับโลกจากแวดวงสุขภาพ มหาสมุทร และสิ่งแวดล้อม เพื่อประเมินความเสี่ยงมากมายของพลาสติกที่มีต่อสิ่งมีชีวิตทั้งหมดบนโลกใบนี้ โดยพบว่า

พลาสติกก่อให้เกิดโรค การสูญเสียสมรรถภาพทางร่างกาย และการเสียชีวิตก่อนวัยอันควรในทุกช่วงของวงจรชีวิตพลาสติก โดยผลกระทบด้านสุขภาพดังกล่าวส่งผลต่อกลุ่มเปราะบาง กลุ่มที่มีรายได้น้อย ชนกลุ่มน้อย และเด็กมากเป็นพิเศษ

สารเคมีเป็นพิษต่าง ๆ ที่เติมลงในพลาสติกและตรวจพบในร่างกายมนุษย์เป็นประจำนั้นเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะแท้งบุตร โรคอ้วน โรคหัวใจและหลอดเลือด และโรคมะเร็ง

ขยะพลาสติกพบได้ทั่วไปในมหาสมุทรที่เราต้องพึ่งพาออกซิเจน อาหาร และการดำรงชีวิต โดยขยะพลาสติกปนเปื้อนในน้ำทะเล พื้นทะเล และเข้าสู่ห่วงโซ่อาหารทะเลในที่สุด

คณะกรรมาธิการฯ สรุปว่า รูปแบบการผลิต การใช้งาน และการกำจัดพลาสติกในปัจจุบันนั้น ไม่ยั่งยืนและก่อให้เกิดอันตรายอย่างใหญ่หลวงต่อสุขภาพของมนุษย์ สิ่งแวดล้อม และเศรษฐกิจ จึงแนะนำให้กำหนดมาตรฐานคุ้มครองสุขภาพจากสารเคมีในพลาสติกภายใต้สนธิสัญญาพลาสติกโลก (Global Plastics Treaty) ซึ่งกำหนดให้มีการทดสอบความเป็นพิษของพอลิเมอร์และสารเคมีในพลาสติกทั้งหมดก่อนเข้าสู่ตลาด รวมทั้งต้องมีการตรวจสอบหลังวางตลาดไปแล้วด้วย

ในแง่ของชีววิทยาทางทะเลนั้น ผลการค้นพบของทางคณะกรรมาธิการฯ เผยให้เห็นถึงความจำเป็นมากขึ้นในการตรวจวัดผลกระทบของพลาสติกที่มีต่อสัตว์ทะเล โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการที่สัตว์ทะเลกินอนุภาคพลาสติกระดับไมโครและนาโนเข้าไป

ดร.แอร์เว แรปส์ (Herve Raps) แพทย์จากศูนย์วิทยาศาสตร์แห่งโมนาโก (Centre Scientifique de Monaco) อธิบายว่า “ขยะพลาสติกเป็นอันตรายต่อระบบนิเวศของมหาสมุทรที่มนุษย์ทุกคนต้องพึ่งพาอาศัย และนอกเหนือจากผลกระทบโดยตรงแล้ว พลาสติกยังสามารถเป็นพาหะของจุลินทรีย์ก่อโรคได้อีกด้วย”

ท่ามกลางสถานการณ์ที่น่ากังวลนี้ก็ยังมีข่าวดีอยู่บ้าง โดยคณะกรรมาธิการฯ ระบุว่า อันตรายหลายอย่างของพลาสติกสามารถหลีกเลี่ยงได้ด้วยการใช้แนวปฏิบัติในการผลิตที่ดีกว่าเดิม การออกแบบพลาสติกทางเลือกใหม่ การใช้สารเคมีที่เป็นพิษน้อยลง และการบริโภคให้น้อยลง

Skip to content