22 มิถุนายน 2564 กังขา! บอร์ดสวล.ผ่าน EHIA อ่างเก็บน้ำกลางป่า “เขาสิบห้าชั้น”

ที่มา:

https://news.thaipbs.or.th/content/305402

ที่ประชุมคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ที่มีพล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ได้พิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (EHIA) โครงการอ่างเก็บน้ำคลองวังโตนด จ.จันทบุรี ซึ่งพื้นที่อ่างบางส่วนตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติเขาสิบห้าชั้น จ.จันทบุรี แทรกอยู่ในวาระอื่น ๆ ทำให้การพิจารณาเห็นชอบดำเนินการผ่านไปอย่างรวดเร็ว โครงการอ่างเก็บน้ำคลองวังโตนด เป็นอ่างเก็บน้ำ 1 ใน 4 แห่ง ตามโครงการในลำน้ำย่อยของลุ่มน้ำโตนด ซึ่งโครงการดังกล่าวมีไว้เพื่อรองรับแผนยุทธศาสตร์ โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) อ่างเก็บน้ำบางส่วนซ้อนทับกับพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาสิบห้าชั้น หากมีการก่อสร้างจะทำให้มีน้ำเข้าท่วมพื้นที่ป่ากว่า 7,000 ไร่ พื้นที่ป่าบริเวณดังกล่าว เป็นแหล่งอาศัยหลักของช้างป่า และเป็นพื้นที่ฟื้นฟูเพื่อรองรับประชากรช้างป่า จากผลการศึกษาของสำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช พบพื้นที่อนุรักษ์ในกลุ่มป่าตะวันออกมีความหลากหลายทางชีวภาพของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดใหญ่

ในการประชุมคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติเมื่อปีที่ผ่านมา มูลนิธิสืบนาคะเสถียรเคยแสดงความเห็นคัดค้านเรื่องนี้มาแล้ว นายภาณุเดช เกิดมะลิ เลขาธิการมูลนิธิสืบนาคะเสถียรกล่าวว่า กระบวนการดังกล่าวเป็นเหมือนการลักไก่ เพราะการที่เนื้อหาของโครงการอ่างเก็บน้ำคลองวังโตนด ถูกแทรกเข้ามาอยู่ในวาระอื่นๆ ถือเป็นเรื่องที่ไม่สมควร เนื่องจากเป็นประเด็นที่หลายฝ่ายให้ความสนใจ ทั้งด้านผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ ป่าไม้ สัตว์ป่า ความเหมาะสมในการใช้ประโยชน์ ตลอดจนความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจ

การพิจารณาอ่างเก็บน้ำคลองวังโตนด เป็นเรื่องที่ต้องพิจารณาอย่างรอบคอบ เหมาะสมตามกระบวนการ เมื่อการพิจารณามาอยู่ในวาระอื่น ๆ แสดงให้เห็นถึงการไม่ให้ความสำคัญ และมีเจตนาแอบแฝงบางอย่าง ทั้งนี้ ตามขั้นตอนของการทำโครงการ เมื่อคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติเห็นชอบอีเอชไอเอแล้ว ขั้นตอนต่อไปจะเป็นดำเนินการ เพื่อขอเพิกถอนพื้นที่อุทยานแห่งชาติ ในส่วนพื้นที่โครงการ

นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดทส.ว่า ก่อนหน้านี้ที่ประชุมคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม เคยพิจารณา EHIA โครงการเขื่อนคลองวังโตนดมาแล้ว แต่ได้ให้กรมชลประทาน กลับไปดูรายละเอียดและเสนอมาตรการแก้ปัญหาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม สัตว์ป่าให้ครบถ้วนมากขึ้น จนมีการเสนอกลับเข้าพิจารณาอีกครั้งเมื่อวันที่ 21 มิ.ย. 64และที่ประชุมได้พิจารณารายละเอียดและมาตรการที่เสนอมาอย่างรอบคอบและกว้างขวาง ไม่ใช่ผ่านไปอย่างรวดเร็ว ในการประชุมพล.อ.ประวิตร ได้กำชับให้ดูเรื่องพื้นที่ป่าในพื้นที่โครงการ และมีมาตรการรองรับกับช้างและสัตว์ป่าที่เหมาะสม โดยเฉพาะการทำอ่างคลองวังโตนด จะต้องมีการเชื่อมต่อระบบกับอ่างย่อยในพื้นที่อีก 3-4 แห่ง เพื่อให้อ่างมีประโยชน์กับเกษตรกร ส่วนน้ำที่เหลือส่วนเกินจึงจะส่งไปช่วยใน EEC