22 กรกฎาคม 2565 เนเธอร์แลนด์พัฒนา หุ่นยนต์ฉลาม ช่วยเก็บขยะและวัดคุณภาพน้ำ

ที่มา : https://news.thaipbs.or.th/content/317502

เนเธอร์แลนด์ พัฒนาหุ่นยนต์รูปร่างคล้ายฉลาม ทำหน้าที่คอยเก็บขยะชิ้นเล็กไปจนถึงขนาดกลางในแม่น้ำ และสามารถวัดระดับคุณภาพของน้ำได้ ทีมผู้พัฒนาหุ่นยนต์ฉลามเก็บขยะได้แรงบันดาลใจในการผลิตมาจากฉลามวาฬที่มีปากขนาดใหญ่ หุ่นยนต์ฉลามถูกออกแบบให้มีซี่กรงที่เหมือนซี่ฟันฉลามที่จะคอยช่วยกรอง และคัดแยกขยะ เช่น ขวดน้ำ ถุงพลาสติก สาหร่าย และเศษขยะที่ลอยอยู่เหนือผิวน้ำ หลังจากที่หุ่นยนต์ฉลามเก็บขยะที่อยู่ในน้ำแล้วก็จะนำไปรวมที่จุดคัดแยกขยะ เพื่อนำไปกำจัดด้วยวิธีที่เหมาะสมหรือนำไปรีไซเคิลต่อไป หุ่นยนต์ฉลามสามารถเก็บและบรรทุกขยะได้ 500 กิโลกรัม/วัน ทำงานได้ 10 ชั่วโมง ควบคุมจากทางไกลผ่านคลื่นวิทยุ นอกจากนี้ยังมีระบบ GPS ที่ช่วยในการนำทางพร้อมระบุตำแหน่ง ระบบเซนเซอร์ที่ช่วยให้หุ่นยนต์หลีกเลี่ยงสิ่งกีดขวางได้อย่างมีประสิทธิภาพ และยังมีระบบข้อมูลสภาพน้ำในแหล่งน้ำที่สามารถดูได้แบบเรียลไทม์ บริษัทผู้ผลิตออกแบบให้หุ่นยนต์ฉลามใช้งานได้ในหลายพื้นที่ และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ขับเคลื่อนด้วยพลังงานแบตเตอรี่ ในระหว่างที่หุ่นยนต์กำลังทำงานจึงไม่มีการก่อให้เกิดมลภาวะ เพราะไม่มีการใช้พลังงานเชื้อเพลิงที่ทำให้เกิดการเผาไหม้ จึงนำไปใช้กับแหล่งน้ำในเขตเมือง ชนบท เขตอุตสาหกรรม หรือแหล่งน้ำในสวนสาธารณะได้ และด้วยขนาดที่ไม่ใหญ่จนเกินไป หุ่นยนต์จึงเข้าไปเก็บขยะได้ในพื้นที่แคบ ๆ ที่เรือเก็บขยะเข้าไปไม่ถึงได้ แผนการต่อไปของผู้ผลิต คือการพัฒนาหุ่นยนต์ตัวต้นแบบตัวใหม่ที่สามารถทำงานที่มีความท้าทายมากขึ้น เช่น การแก้ปัญหาการรั่วไหลของน้ำมันในหลายพื้นที่ที่ต้องประสบกับปัญหานี้ โดยเน้นไปที่รัฐฟลอริด้าและพื้นที่ที่เป็นอ่าวในประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งแผนการนี้จะเริ่มต้นภายในปี 2022