21 เมษายน 2564 นายอำเภออ่าวลึกเตรียมแจ้งความ ผู้บุกรุกพื้นที่ป่าไม้ชุมชนกว่า ๓๗ ไร่

ที่มา:

https://www.banmuang.co.th/news/region/231043

นายบัญชา ธนูอินทร์ นายอำเภออ่าวลึก และเจ้าหน้าที่ตรวจสอบพื้นที่ป่าชุมชนบ้านในยวนไทย หมู่ ๓ ต.เขาใหญ่ อ.อ่าวลึก จ.กระบี่ หลังจากได้รับแจ้งว่า มีการบุกรุกพื้นที่บนภูเขาจำนวน ๓๗ ไร่  พบการกานลำต้นไม้ขนาดใหญ่กระจายทั่วทั้งพื้นที่ เพื่อให้ยืนต้นตาย เจ้าหน้าที่ตรวจสอบค่าพิกัด รวบรวม หลักฐานเข้าแจ้งความดำเนินคดีต่อพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรอ่าวลึก นายวิวรรธน์ แซ่ลิ่ม ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๓ ต.เขาใหญ่ อ.อ่าวลึก เปิดเผยว่า ป่าชุมชนบ้านในยวนไทย อยู่บนภูเขาสูง สภาพป่ามีความสุมบูรณ์ ที่ผ่านมากันพื้นที่ และมีแนวเขตชัดเชน แต่ตลอด ๑-๒ ปีที่ผ่านมามีชาวบ้านบุกรุกพื้นที่แผ้วถางป่า ลักลอบปลูกต้นยางพารา ลักลอบกานต้นไม้ให้ยืนต้นตายอย่างต่อเนื่อง เพื่อต้องการพื้นที่เพิ่ม