21 มิถุนายน 2563 โคราชเจอฝนทิ้งช่วง ชาวนาไม่เสี่ยงลงทุนปลูกข้าวนาปี หวั่นผลผลิตเสียหาย

ที่มา : https://www.matichon.co.th/region/news_2236789

สถานการณ์ภัยแล้งใน จ. นครราชสีมา ยังทวีความรุนแรงต่อเนื่อง แม้จะเข้าสู่ฤดูฝนแล้ว แต่หลายพื้นที่มีฝนตกน้อยและฝนที่ตกก็ไหลซึมลงใต้ดินอย่างรวดเร็ว ทำให้แหล่งกักเก็บน้ำ เช่น อ่างเก็บน้ำ ห้วย หนอง คลอง บึง แห้งขอดมานานหลายเดือนแล้ว ส่วนพื้นที่ที่มีฝนตกหนักแต่ปริมาณฝนก็ยังไม่เพียงพอต่อการทำนา เพาะปลูก

ประกอบกับเริ่มประสบการณ์ฝนทิ้งช่วง ฝนไม่ตกในช่วงหน้าฝน ทำให้ชาวนาหลายรายใน อ. โนนสูง แก้งสนามนาง ประทาย และโนนไทย ยังไม่กล้าลงทุนหว่านข้าวนาปี หวั่นพืชผลเสียหายซ้ำ เพราะคลองน้ำในพื้นที่ยังคงแห้งขอด ชาวนาไม่กล้าเสี่ยงที่จะทำนาปลูกข้าว ต้องรอให้น้ำกักเก็บมากพอก่อนจึงจะปลูกข้าวได้ หากฝืนปลูกข้าวนาปีช่วงฝนทิ้งช่วง ต้นข้าวจะเหี่ยวเฉาไม่มีน้ำหล่อเลี้ยงต้นกล้าให้เจริญเติบโต ทำให้ยืนต้นตายในที่สุด ไม่คุ้มกับการลงทุน