21 พฤษภาคม 2563 แล้งหนัก! สันดอนโผล่อ่างประปาบัวใหญ่เหลือน้ำใช้ ๓ เดือน

ที่มา: https://www.innnews.co.th/regional-news/news_680148/

อ่างประปาเทศบาลเมืองบัวใหญ่ปริมาณน้ำแห้งขอดจนสันดอนทรายโผล่ขึ้นมา กลายสภาพคล้ายกับทะเลแหวก แหล่งท่องเที่ยวชื่อดังของ จ. กระบี่ นายทรงเกียรติ ลิ้มวงศ์ยุติ รองนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองบัวใหญ่ เปิดเผยว่า ปริมาณน้ำในอ่างประปาที่เหลืออยู่สามารถใช้การอีกเพียง ๑ เดือนเศษเท่านั้น และน้ำสำรองในบึงบัวใหญ่สามารถดึงมาทำประปาได้อีก ๒ เดือน ขณะที่ความต้องการใช้น้ำในเขตเทศบาลเมืองและพื้นที่ใกล้เคียงมีปริมาณวันละประมาณ ๖ ล้านลิตร จึงได้แต่ภาวนาให้ฝนตกลงมาตามฤดูกาลเพื่อให้มีน้ำใช้ไปได้ตลอดไม่ประสบปัญหาขาดแคลนและถ้าหากฝนไม่ตกขึ้นมาจริงๆ จะเสนอของบประมาณไปทางจังหวัดให้สนับสนุนการขุดบ่อบาดาลจำนวน ๗ บ่อ เพื่อให้มีน้ำเพียงพอต่อการอุปโภคบริโภคในแต่ละวัน ซึ่งขณะนี้ได้ควบคุมเปิดปิดน้ำเป็นเวลา พร้อมจัดรถออกประชาสัมพันธ์ให้ชาวบ้านช่วยกันประหยัดน้ำแล้ว เพื่อให้มีน้ำเหลือใช้ไปตลอดจนกว่าฝนจะตกอีกครั้ง