21 ธันวาคม 2565 ศึกษาสร้างแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล จากขาแท่นหลุมผลิตปิโตรเลียม

ที่มา : https://www.thairath.co.th/news/local/2582286

กรมประมง และ ปตท.สผ. จับมือ 3 องค์กร ศึกษาการจัดสร้างแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล เพื่อการประมงจากขาแท่นหลุมผลิตปิโตรเลียม

         ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วานนี้ (19 ธ.ค. 65) กรมประมง ร่วมกับ บริษัท ปตท.สำรวจ และผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และศูนย์พัฒนาการประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SEAFDEC) ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOA) ร่วมกันศึกษาวิจัย การจัดสร้างแหล่งอาศัยสัตว์ทะเลเพื่อการประมงจากขาแท่นหลุมผลิตปิโตรเลียมนอกชายฝั่งอ่าวไทย ให้เป็นแหล่งอาศัยสัตว์ทะเลเพื่อการประมง รวมถึงการนำไปต่อยอดให้เกิดการปฏิบัติได้จริงในอนาคต โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำเพื่อการประมง ฟื้นฟูและพัฒนาแหล่งอาศัยสัตว์ทะเลให้มีความอุดมสมบูรณ์ รวมถึงส่งเสริมหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในการพัฒนาองค์ความรู้ ต่อการบริหารทรัพยากรสัตว์น้ำ ให้สอดคล้องกับแนวทางการรักษาสมดุลระบบนิเวศทางทะเลอย่างยั่งยืน

             นายเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์ อธิบดีกรมประมง กล่าวว่า หนึ่งในภารกิจหลักของกรมประมง คือ การบริหารจัดการทรัพยากรประมงด้วยมาตรการหลากหลายรูปแบบ การจัดสร้างแหล่งอาศัยสัตว์ทะเลหรือปะการังเทียมเพื่อเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ำ นับเป็นหนึ่งในมาตรการที่สำคัญในการสร้างความสมดุลให้กับระบบนิเวศ เพื่อฟื้นฟูความสมบูรณ์ของทรัพยากรสัตว์ทะเลตามธรรมชาติ ที่ผ่านมากรมประมงได้มีการศึกษาและพัฒนาวัสดุและรูปแบบการจัดสร้างแหล่งอาศัยสัตว์ทะเลมาโดยตลอด  ซึ่งปัจจุบันใช้แท่งคอนกรีตเป็นมาตรฐานในการจัดสร้าง เนื่องจากเป็นวัสดุที่แข็งแรง ทนทาน และไม่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อม