21 ตุลาคม 2565 “ต่ออายุหลอดพลาสติก” เปลี่ยนขยะเป็นสินค้าฝีมือชุมชน

ที่มา : https://mgronline.com/business/detail/9650000099951

อีกหนึ่งโครงการดีๆ ที่ช่วยโลกกับการต่ออายุหลอดพลาสติก ที่ต่อยอด
จากการนำหลอดที่ใช้แล้วไปผลิตเป็น หมอนไส้หลอด เพื่อผู้ป่วยแผลกดทับของ มูลนิธิพลังที่ยั่งยืน
และ ศูนย์สร้างสรรค์สิ่งแวดล้อม ไปสู่ความร่วมมือกับ สถาบันนวัตกรรม ปตท. นำมา Upcycling กลายเป็นสินค้าฝีมือชุมชน เพื่อหวังกระจายรายได้ และช่วยลดขยะหลอดได้ถึง 646 กก.