21 กรกฎาคม 2565 ลักลอบตัดไม้ เขตป่าสงวนแห่งชาติป่าลาบู – ป่าถ้ำทะลุ

ที่มา : https://www.banmuang.co.th/news/crime/288631

เมื่อวันที่ 20 ก.ค. 65 ภายใต้การสั่งการอำนวยการของ พล.ต.ต.อรรถวุฒิ อ่อนทรัพย์ ผบก.ตชด.ภาค 4 มอบหมายให้ หน.ชุดเฝ้าตรวจชายแดนที่ 4402 กก.ตชด.44 ร่วมกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมกันออกตรวจสอบการลักลอบตัดไม้ทำลายป่า เนื่องจากได้รับแจ้งว่ามีกลุ่มคนจากนอกพื้นที่ลักลอบเข้ามาตัดไม้ทำลายป่า ท้องที่ ม.3 ต.บาละ อ.กาบัง จ.ยะลา จากการตรวจสอบพบพื้นที่ป่าไม้สมบูรณ์ต้นน้ำ เขตป่าสงวนแห่งชาติป่าลาบู-ป่าถ้ำทะลุ ท้องที่กลุ่มบ้านเตราะยานัด กลุ่มบ้านเจาะตีโปง บ้านหินลูกช้าง ม.3 ต.บาละ อ.กาบัง จ.ยะลา เป็นป่าต้นน้ำคลองน้ำขุ่น และคลองเทพา ตรวจพบพื้นที่ป่าไม้สมบูรณ์กำลังถูกลักลอบทำลายจำนวน 2 จุด โดยจุดที่ 1 พบในพื้นที่กลุ่มบ้านเตราะยานัด และจุดที่ 2 ในพื้นที่กลุ่มบ้านเจาะตีโปง ตรวจวัดพื้นที่ป่าไม้ถูกทำลายใหม่ได้ประมาณ 1 ไร่ 2 งาน 28 ตารางวา ลักษณะเพื่อยึดถือครอบครองเพื่อทำการเกษตร ซึ่งการลักลอบตัดไม้ทำลายป่าเป็นการกระทำความผิดตาม พ.ร.บ.ป่าไม้ พ.ศ. 2484 และ พ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 หลังจากตรวจสอบคณะเจ้าหน้าที่มอบหมายให้เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ยล.1 (กาบัง) ดำเนินจัดทำบันทึกรายละเอียดตรวจสอบ ตรวจยึด แล้วนำเรื่องร้องทุกข์ต่อ พงส.สภ.กาบัง อ.กาบัง จ.ยะลา เพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป