20 สิงหาคม 2565 พบแพขยะขนาดใหญ่ในแม่น้ำโขง

ที่มา : https://www.naewna.com/local/674244

นายชาญณรงค์ วงลา เครือข่ายประชาชนลุ่มน้ำโขงอีสาน เปิดเผยว่า ในช่วงต้นสัปดาห์ที่ผ่านมา มีแพขยะและกิ่งไม้อัดแน่นลอยมา และเกาะอยู่บริเวณกระชังปลา และแพโรงสูบน้ำของชาวบ้านและชุมชนที่อยู่ริมแม่น้ำโขง บริเวณซอย 1 เขตเทศบาล ต.เชียงคาน อ.เชียงคาน จ.เลย ทำให้แพไม้ปะปนไปด้วยขยะอัดแน่นมีความยาว 14-15 เมตร “แพขยะอัดแน่นกับไม้ขนาดใหญ่แบบนี้ไม่เคยเห็นมาก่อนหน้านี้ กิ่งไม้ ท่อนไม้จะกระจายกันลอยมาตามน้ำ แต่ไม้อัดแน่นลักษณะนี้ จากการที่ชาวบ้านพยายามดันหรือเขี่ยออกรู้ได้ว่ามันมีความลึกหรือความหนาประมาณ 2-3 เมตรลงไปใต้ผิวน้ำ เท่าที่สอบถามชาวบ้าน คาดกันว่าแพขยะและไม้อัดแน่นพวกนี้น่าจะมาจากสันเขื่อนกั้นแม่น้ำโขง อาจจะเป็นช่วงที่น้ำหลากทำให้แพขยะพวกนี้ลอยและล้นออกมา เพราะลักษณะที่อัดแน่นและเป็นเศษกิ่งไม้ ส่วนไม้ท่อนใหญ่คงจะจมเมื่อมาติดอยู่ที่สันเขื่อนเวลานาน การที่แพสวะลอยมาติดที่แพโรงสูบน้ำ ทำให้แพนั้นหลุดจากฝั่งไปกับแพสวะพวกนี้ และเกาะติดกับแพและกระชังปลาริมน้ำโขง ซึ่งชาวบ้านต้องช่วยกันงัดออก โดยใช้ชาวบ้านกว่า 10 คน เวลากว่า 3 วัน เพื่องัดแพสวะอันนี้ออกไปได้