20 มิถุนายน 2564 อินเดีย ดินแดนแห่งเสือโคร่ง! กล้องดักถ่าย พบลูกเสือใหม่ 41 ตัว ในเขตอนุรักษ์ Bandhavgarh

ที่มา : https://mgronline.com/greeninnovation/detail/9640000059383

เจ้าหน้าที่ป่าไม้ ในเขตอนุรักษ์เสือ Bandhavgarh ของรัฐมัธยประเทศ ได้พบลูกเสือโคร่งประมาณ 41 ตัว ตั้งแต่แรกเกิดจนถึงอายุ 1 ขวบ ซึ่งได้รวบรวมข้อมูลจากกล้องดักสัตว์และจากการพบเห็นลูกเสือโคร่งในเขตสงวนแห่งนี้

สำหรับพื้นที่ป่าอนุรักษ์ Bandhavgarh ของรัฐมัธยประเทศ ได้รับการประกาศให้เป็นอุทยานแห่งชาติในปี 1968 (พ.ศ.2511) และต่อมาเป็นเขตอนุรักษ์เสือในปี 1993 (พ.ศ.2535) ครอบคลุมพื้นที่ 716 ตารางกิโลเมตร เขตสงวนแห่งนี้ขึ้นชื่อว่ามีประชากรเสือโคร่งหนาแน่นที่สุด จนได้ชื่อว่า “ดินแดนแห่งเสือโคร่ง”

ทั้งนี้ งานอนุรักษ์เสือโคร่งถือเป็นวาระสำคัญระดับโลกที่ทุคภาคส่วน รวมทั้งองค์กรอนุรักษ์อย่าง WWF ให้ความสำคัญเป็นลำดับแรก เนื่องจากในปัจจุบัน ประชากรเสือโคร่งตามธรรมชาติทั่วโลกเหลืออยู่ไม่ถึง 4,000 ตัว และอาศัยอยู่ในเพียง 13 ประเทศเท่านั้น รวมถึงในประเทศอินเดียที่ทีมวิจัยจาก WWF เข้ามามีส่วนร่วมในภารกิจฟื้นฟูประชากรเสือโคร่งตั้งแต่ปี พ.ศ.2513 โดย WWF ได้ให้ความร่วมมือตั้งแต่ระดับหน่วยงานป่าไม้ของภาครัฐ ภาคธุรกิจ และชุมชนในท้องถิ่น ด้วยความมุ่งหวังที่จะเพิ่มประชากรเสือโคร่งภายในประเทศ ซึ่งเป็นสัตว์ประจำชาติของอินเดียและมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อระบบนิเวศ