20 กรกฎาคม 2564 ไฟป่ารุนแรงในประเทศรัสเซีย

ที่มา:

https://news.ch7.com/detail/501306

ประเทศรัสเซียได้รับผลกระทบจากไฟป่าเป็นวงกว้าง เนื่องจากอุณหภูมิที่สูงผิดปกติ และการละเลยกฎความปลอดภัยจากอัคคีภัย โดยภูมิภาคซาฮา-ยากูเตียทางตะวันออกเฉียงเหนือของไซบีเรียเป็นภูมิภาคที่ได้รับผลกระทบรุนแรงที่สุด เจ้าหน้าที่ฉุกเฉินท้องถิ่นกล่าวว่า ไฟป่า 190 แห่ง โหมกระหน่ำในภูมิภาค ควันไฟครอบคลุม 60 เมือง กระทรวงฉุกเฉินของรัสเซียกล่าวว่า ส่งเครื่องบินสะเทินน้ำสะเทินบก 2 ลำ ไปยังพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบอย่างหนัก ส่วนประชาชนมากกว่า 2,200 คน ช่วยกันดับไฟป่าที่ลุกลามด้วย ทั้งนี้ ภูมิภาคอื่น ๆ ที่ได้รับผลกระทบหนัก ได้แก่ สาธารณรัฐคาเรลียา มากาดาน โคสโตรมา และเปียร์ม