2 สิงหาคม 2565 เต่าทะเลในออสเตรเลีย ถ่ายอุจจาระเป็นพลาสติก 6 วันติดต่อกัน

ที่มา : https://www.tnnthailand.com/news/world/120721

สวนสัตว์ทารองกา ซู ในนครซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย ระบุว่าได้ช่วยชีวิตเต่าทะเลตัวเล็กที่หาดใกล้สวนสัตว์ แต่กลับพบว่ามันถ่ายอุจจาระออกมาเป็นพลาสติกติดต่อกันเป็นเวลาถึง 6 วัน โชคดีที่เต่าตัวนี้สามารถถ่ายพลาสติกออกมาจากระบบย่อยอาหารได้ทั้งหมดทั้งยัง ระบุว่าเต่าส่วนใหญ่มักมีอาการเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นจากการย่อยพลาสติกอและสายเบ็ด เว็บไซต์ของสวนสัตว์ทารองกา ซู ระบุว่าปกติโรงพยาบาลสัตว์ป่าทารองกาได้รับเต่าทะเลที่บาดเจ็บมาดูแลรักษา และปล่อยคืนสู่ธรรมชาติปีละ 80 ตัว อีกทั้งยังดูแลรักษาสัตว์ท้องถิ่นและปล่อยคืนสู่ธรรมชาติรวมกว่า 50,000 ตัวนับตั้งแต่ก่อตั้งโรงพยาบาลในช่วงคริสตทศวรรษหลังปี 1970 ขณะที่ องค์การกองทุนสัตว์ป่าโลกสากล หรือ WWF เผยว่ามนุษย์ทิ้งขยะพลาสติกลงทะเลปีละ 8 ล้านตัน ทั้งยังระบุว่านกทะเลร้อยละ 90 มีพลาสติกอยู่ในระบบย่อยอาหาร และเต่าทะเลร้อยละ 50 กินพลาสติกเป็นอาหาร