2 มืนาคม 2565 ธารน้ำแข็งละลายที่เกาะกรีนแลนด์ กลายเป็นน้ำมหาศาล

ที่มา:

https://news.ch7.com/detail/553697

ธารน้ำแข็งสโตร์ (Store Glacier) ที่เกาะกรีนแลนด์ บริเวณขั้วโลกเหนือหลอมละลาย ซึ่งเกิดจากโรงไฟฟ้าพลังน้ำบนเกาะกรีนแลนด์ผลิตกระแสไฟฟ้า จนทำให้ส่วนบนสุดของธารน้ำแข็งหลอมละลายกลายเป็นน้ำไหลลงสู่ด้านล่างสุดของธารน้ำแข็งจนเกิดปริมาณน้ำจำนวนมหาศาล