2 พฤษภาคม 2565 สหรัฐอเมริกาเร่งดับไฟป่าใหญ่ที่สุดปีนี้ ในรัฐนิวเม็กซิโก

ที่มา: https://www.dailynews.co.th/news/1008089/

เจ้าหน้าที่ผจญเพลิงมากกว่า 1,000 คน พร้อมอุปกรณ์ และเครื่องมือสำหรับการควบคุมเพลิง กระจายกำลังดับไฟป่ามากกว่า 10 จุด ซึ่งกระจายกันอยู่ทั่วรัฐนิวเม็กซิโก ทางตะวันตกเฉียงใต้ของสหรัฐอเมริกา ตั้งแต่ช่วงต้นเดือน เม.ย. ที่ผ่านมา หนึ่งในนั้นคือ การรวมตัวของไฟป่าคาล์ฟ แคนยอน/เฮอร์มิตส์ พีค ที่เผาทำลายพื้นที่ไปแล้วมากกว่า 100,000 เอเคอร์ เป็นไฟป่าขนาดใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของรัฐนิวเม็กซิโก และรุนแรงที่สุดของสหรัฐอเมริกา นับตั้งแต่ต้นปีนี้ อย่างไรก็ตาม ท่ามกลางสภาพอากาศที่ยังคงไม่เป็นใจให้แก่ภารกิจของเจ้าหน้าที่ เนื่องจากอากาศร้อน และแห้งจัด ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องจึงกังวลว่า มีความเป็นไปได้สูงมาก ที่ไฟป่าจะขยายอาณาเขตความรุนแรงออกไปอีกไม่ต่ำกว่าสองเท่า

นอกจากนี้ สถานการณ์ที่เกิดขึ้นยังสอดคล้องกับการวิเคราะห์ของกระทรวงเกษตรสหรัฐอเมริการะบุว่า ร้อยละ 80 ของพื้นที่ทางตะวันตกในสหรัฐอเมริกากำลังเผชิญกับภัยแล้งรุนแรงกว่าปกติในปีนี้ เพิ่มความเสี่ยงให้แก่การเกิดไฟป่าที่รุนแรง และยาวนานกว่าปกติ ขณะที่รายงานโดยศูนย์สังเกตการณ์ไฟป่าของสหรัฐอเมริการะบุว่า พื้นที่ซึ่งได้รับความเสียหายจากไฟป่านับตั้งแต่ต้นปีนี้ มากกว่าสถิติในช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้วกว่าสองเท่า และมากกว่าค่าเฉลี่ยในรอบ 10 ปี ล่าสุดถึงร้อยละ 70 นอกจากนี้ ยังวิเคราะห์ไปในทางเดียวกันว่า อุณหภูมิที่เพิ่มสูงขึ้น ทำให้ปริมาณหิมะในบริเวณนี้ลดลง จึงตามมาด้วยฤดูกาลไฟป่าที่เกิดขึ้นเร็วกว่าปกติ