2 กันยายน 2563 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบลำห้วยสวยพัง

ที่มา:

https://siamrath.co.th/n/179405

จากเหตุการณ์ตลิ่งลำห้วยสวย ลำห้วยสาขาขนาดใหญ่ของแม่น้ำโขงที่มีต้นน้ำมาจาก จ. อุดรธานี โดยเฉพาะที่บ้านปากสวย หมู่ ๑๓ ต. วัดหลวง อ. โพนพิสัย จ. หนองคาย เกิดทรุดตัวพังทลายจนเกือบถึงบ้านเรือนประชาชน มาตั้งแต่วันที่ ๒๗ ส.ค. ๒๕๖๓ ที่ผ่านมา หลังระดับน้ำโขงลดลง น้ำในลำห้วยไหลระบายลงในแม่น้ำโขงอย่างรวดเร็วและแรง เนื่องจากไม่มีน้ำโขงไหลเข้ามาหนุน จนเซาะดินด้านล่าง ทำให้ดินริมตลิ่งด้านบนเกิดการทรุดตัวพังทลายอย่างต่อเนื่อง นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องประกอบด้วย อำเภอโพนพิสัย สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองคาย สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหนองคาย อบจ.หนองคาย ชลประทานหนองคาย และ อบต. วัดหลวง นำโดยนายถาวร สังขะมาน นายอำเภอโพนพิสัย , นายวิชัย เพ็ญดี โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองคาย และนายเฉลิมชัย ม่วงไหมแพร ผู้อำนวยการโครงการชลประทานหนองคาย ลงพื้นที่ตรวจสอบ เพื่อหาแนวทางช่วยเหลือในเบื้องต้นไม่ให้ตลิ่งพังทลายจนถึงบ้านเรือนประชาชน ก่อนมีโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งที่เป็นการแก้ไขปัญหาในระยะยาวในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ระยะทางยาวประมาณ ๔๕๐ ม. งบประมาณกว่า ๔๙ ล้านบาท ซึ่งงบประมาณในการช่วยเหลือเบื้องต้นเพื่อไม่ให้ตลิ่งพังทลายไปมากกว่านี้ หลังที่วิศวกรของสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองคาย ได้ลงสำรวจพื้นที่และกำหนดแนวทางในการออกแบบช่วยเหลือเบื้องต้นแล้ว คาดจะใช้งบประมาณของ อบจ. หนองคาย นายถาวร สังขะมาน นายอำเภอโพนพิสัย ได้เปิดเผยภายหลังร่วมกันลงพื้นที่ตรวจสอบว่า ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันลงพื้นที่ตรวจสอบตลิ่งลำห้วยสวยที่พังทลายว่า จะช่วยเหลือในเบื้องต้นอย่างไร จากการลงพื้นที่และหารือร่วมกันได้ข้อสรุปว่า ในเบื้องต้นจะให้โยธาธิการและผังเมืองหนองคาย ส่งวิศวกรลงพื้นที่สำรวจออกแบบ เพื่อสรุปแนวทางการช่วยเหลือเบื้องต้นว่าจะใช้วิธีการใดที่จะไม่ให้ตลิ่งพังไปมากกว่านี้ ล่าสุดสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จ. หนองคาย ได้มีการติดตามงบประมาณ ที่คาดว่าในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ จะได้งบประมาณมาดำเนินการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งในจุดนี้ แต่ก่อนที่จะได้งบประมาณมาก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง ในเบื้องต้นก็จะต้องหาแนวทางในการป้องกันไม่ให้ตลิ่งพังไปมากกว่านี้ก่อน ส่วนในจุดอื่นๆ ที่พบว่า ก็มีการพังของตลิ่งเช่นกัน จะสำรวจเพื่อหาแนวทางในการป้องกันไม่ให้พลังทลายเพิ่มไปในคราวเดียวกัน