19 เมษายน 2565 แทนซาเนียเล็งใช้ “พลังความร้อนใต้พิภพ” ผลิตไฟฟ้า 200 เมกะวัตต์

ที่มา : https://www.khaosod.co.th/around-the-world-news/news_7004029

นายฟลเชสมี มรัมบา ปลัดกระทรวงพลังงานแทนซาเนีย เปิดเผยว่ารัฐบาลแทนซาเนียวางแผนผลิตไฟฟ้าจากพลังงานความร้อนใต้พิภพ ปริมาณ 200 เมกะวัตต์ ภายในปี 2568 แผนการดังกล่าวระหว่างเดินทางเยือนแหล่งพลังงานความร้อนใต้พิภพ บริเวณเคียโจ-มบากา และนโกซี ในภูมิภาคมเบยา โดยระบุว่าแทนซาเนียค้นพบพื้นที่ที่มีศักยภาพผลิตพลังงานความร้อนใต้พิภพ 52 แห่งแล้ว ปัจจุบันแทนซาเนียกำลังดำเนินงานเพื่อผลิตไฟฟ้าจากพลังงานความร้อนใต้พิภพ พลังงานแสงอาทิตย์ และพลังงานลม รวม 1,100 เมกะวัตต์ ภายในปี 2568 ทั้งนี้ แทนซาเนียจะใช้แหล่งพลังงานความร้อนใต้พิภพที่มีอยู่มากมายในประเทศมาผลิตไฟฟ้ายามฤดูแล้งมาเยือน ซึ่งมักส่งผลกระทบต่อการผลิตไฟฟ้าพลังน้ำในประเทศ